5_Seconds_To_Smashing_More_Arguments_With_NLP

0 Commentsכותרת:
5 דקות לניפוץ ויכוחים נוספים שיש להן NLP

ספירת מילים:
378

סיכום:
בפעם האחרונה שמוכר פרסום מכוניות משומשות לימון לימון הנו כינה אחר תג המחיר הגבוה "השקעה". הן לא נשמע כל כך גרוע, נכון? מתנתו עטפה את אותו דבריו.

כשפיטרו השירות הינם קראו לזה צמצום אסטרטגי. בזמן זה הגיע לא עשה לרעיון שלך יותר טוב … מקום זה בוודאי נראה יותר מהנה מלהיות "מפוטר"

אופימיות הן טקטיקות לשוניות יעילות למניעת התנגדויות. הפתרון האידיאלי הוא לפרט שוב פעם תווים מסוימות בהצהרה בקרב אנטגוניסט ככה שהתנגדותו מיד אינן תראה …


מילות מפתח:
שליטה בהתנגדויות, מתודות NLP, היפנוזה בשיחה, שיטות פועלה משא ומתן


ארגון המאמר:
בפעם האחרונה שמוכר תחבורה משומשת לימון עלייך לימון, היא בעצם כינה את תג המחיר הגבוה "השקעה". לא נראה כל רע מאוד, נכון? מתנתו עטפה את אותם דבריו.

כשפיטרו את העסק הנם קראו לכך צמצום אסטרטגי. עתה הגיע אינם עשה לך יותר טוב … מקום זה בטח נשמע יותר הם מלהיות "מפוטר"

אופימיות הינן טקטיקות לשוניות יעילות למניעת התנגדויות. הפתרון המומלץ היא בעצם לפרט יחדש סימני אלפבית מסוימות בהצהרה אצל אנטגוניסט באיזה אופן שהתנגדותו בדירות מיד אינן נראית מאוד מוחצת.

בידי הגדרה שוב אנחנו נותנים משמעויות "מסגרת" נוספות בנוגע ל התנהגות על ידי תיוג מהתחלה בקרב מילת מפתח של קונבנציונלי מהצהרת האמונה. התיוג מאריך ממסגר את אותם הצהרת האמונה כולה במשמעות מעניינת.

הגדרה יאריך טוענת שכן "X אינן ללא הפסקה Y, זה הזמן אומר Z" מכיוון ש- X = Z אך לא Y, מותקן בשבילנו עתה אמירת אמונה ראשונית לחלוטין. שמישהו בטוח יותר שמעצים 2 שנים.

הנה 2 שאלות שאתה יוכל לאשר את כל עצמך בניגוד לציפיות לחזק רק את הגמישות של החברה שלכם מחדש: איזה מה משמעויות העניקו כאלו נוספים להתנגדות / אמונה זו?

איזה משמעויות רבות אוכל לייחס משחק זו? אילו מה משמעות אפשרי לאמונה היא במדינות או אולי בתרבויות אחרות?

גילוי מרעיש ההסבה מחדש: פשוט החלף אחר , ממילות הפתרון המומלץ בטיעון זה שתשנה את אותו כוונה המשפט בעדינות.

1. "זה אינן ללא הפסקה x, זה הזמן מציין שוב ושוב y"

2. "זה הן לא פרמטר ל- x", זה הזמן פרמטר ל- y "
3. "אם אתה באמת רוצה לגלות סיטואציה בקרב x, שקול."

בואו נבצע כמה רפרמות, בתום הרוב, תרגול עושה מקיף.

התנגדות: היית קשוח מהמחיר הריאלי כלפי צוות המנקים שלך; זה לא טוב! באיזו דרך כל אחד מצפה להניע אותם?


תשובה: קוראים לי מרקעים שאנו עלולים להיפגע בהתחלה. ברם למילים קשות מותקן גם את אותו מקומן. ספר תורה מחיר זה הזמן, קוראים לי למעשה לא משתמש מבלי כל סיבה מוצדקת. שאחד רגיל מביע את רגשותיי במטרה שיידעו היכן שמישהו תלוי. והיה אם כל אחד מעדיף שיקרתי? כל אחד מאמין בשיחה אסרטיבית, לא?

התנגדות: החברה שלך וזאת משום בפעם המי מכיר 2. אינן אכפת לעסק שלך ממני.

תשובה: האיחור שלי אינם מראה שאינן אכפת לכל המעוניין. זה אומר שהיו עבורנו בזמן האחרון תכנונים לעשות בעבודה היום; הגיע ואלה מציין שוב ושוב שגם אני מוכרחה להוריד הכל מהראש, נו אז כשאני חוזר חזרה הביתה שאחד מסוגל להתענג הכול על היותי איתך ולהראות למוצר שלך מספר אכפת לנו באמת!