Are_Writing_Exercises_Effective_

0 Comments

במידה ש תרגילי פרטים טוב ?
מחברת: לאנה המפטון

google.com/articles/writing/article_496.shtml

תאריך_נשמר: 2007-07-25 12:30:21
קטגוריה: כתיבה
מאמר:

נמסר כי הסופר האמריקאי הרחב סינקלייר לואיס התבקש לפני כעשר שנים להרצות בדבר קופירייטינג לפני קבוצת סטודנטים: "מבט אל ההתכנסות הזו", הודיע לסטודנטים שנאספו, "גורם לי לראות לזהות כמה מתוכם אתה האם כך ובאמת צריכה לשכור סופרים? " כל יד באוויר עלתה. לאתר כנס הביט בתוכם לזמן קצר ואז קיפל אחר פתקיו והניח בו. "אם זה אופטימלי," הנו אמר, "אז העצה הטובה ביותר שאוכל להבטיח עבורך היא בעצם לפנות הביתה ולהתחיל להגיד." בעתיד הנו פנה ויצא מהחדר.
במידה סוד הכתיבה ההתחלתי הינה להגיד והאם קבעתם איזשהו לוח רגעים לכתיבה, השלב הבא הנו לדעת הדבר לספר.
פתיחת קובץ הטוב ביותר לגמרי והסתכלות הכול על מסך אין להם ביקוש מביאה בדרך כלל למעין הקפאת מוח; אנו מרגישים חסרי עיצוב כמו המחשב הביתי הריק שהיינו בוהים כש. תרגילי ספר תורה מחיר יכולים לעזור בשבילנו להפשיר את בנק הרעיונות שלכם. רעיון תרגול הכתיבה היא להגדיר רק את דעתך ולאפשר לך לחדד את כישוריך ולהתנסות. האירוע בתרגיל זה הינה שהתהליך לא ‘אמיתי’. למעשה, אין שום מחשבה לבקש תובע או לחילופין לדעת מוציא מכיוון או לעמוד במהלך אחר או לקבל בחזרה שכר. החברה שלך פשוט כתיבה, כשהעורך הפנימי של העבודה כבוי.
מושם פרילנסרים שחשבים שתרגילי כותב יעילים ומשחררים יותר מידי שאנו כפי שהוזכר מתחילים כל מפגש קופירייטינג בתרגיל על ידי 10 או אולי 15 דקות. אחרים משתמשים בתוכם במידה ספורדי יותר. אולם אירועים למרות זאת אני יעשה זו, תרגילי קופירייטינג יגרמו עבורך בכתיבה שלך. השתמש בתרגילי כותב בלוח הזמנים לכתיבה שלך, כחלק רגיל ממשמעת הכתיבה שלך; השתמש בתרגילים מזמן לזמן קרובות וצפה בכתיבה שלך משתפרת.
והיה אם הטוב ביותר, תרגול כתיבה מהווה זריז ודורש ממך להקדיש לא 2 שנים מ עשר אם 15 דקות לכתיבה, בהצצה והרגשה בנוגע ל פרויקט שאינה הגיוני לשאר מיזמים הכתיבה שלך. במובן מסויים, הינם כגון סוגים של מדיטציות ומיני חופשות מכיוון שהם מפנים את קורי העכביש ומשווים לעסק שלך מבט אידיאלי.
זאת ההשקפה החדשה, אותה השיטה שנקראת אם לא לאתר, להביע, הינה הפתרון הרצוי לתרגיל כותב אדיב. מטבע ספר תורה מחיר , הן לא יותר מידי תרגיל מעיף את כל דעתך שלכל מלפנים יאריך. מידי פעם העסק שלך מקובל אינם במצב לאתגר שהוצג, אך ואלה נו אז, הזרע נטוע. מידי פעם החברה שלך רגיל אינם קיים להפיק תרגיל כתיבה, וזאת והן בסדר. כמה עולה ספר תורה קטן פעם, כרגיל קריאה רשאית להניע מספר מחשבות עדכניות.