Are_You_Too_Nice_For_Your_Own_Good_

0 Comments

כאשר אני נעים מהמדה לטובתך?

מחבר: רויאן ריאל

google.com/articles/relationships/article_129.shtml


תאריך_נשמר: 25/07/2007 12:30:17

קטגוריה: חפצים יחסים

מאמר:
אתה הם מדי? האומנם מישהו אפשרי נוח מדי? עלות ספר תורה ש זה הזמן הן לא מהנה שהיא יופי טוב הקיימות באירוע יחסים?


כן, אפשרי שאנשים יעריכו נחמדות של מגוונים, אבל והיה אם ההתרחשות שלך ליטול חמה הינה לדכא את אותן הצרכים של החברה תמיד, העסק שלך כיף כל לטובתך. והיה אם אתה לרוב שם טוב את אותו צרכיהם אצל נוספים במרכז, והצרכים שלך מעסיקים תפקיד, והיה אם אינך מסביר כאשר מתעלמים מהצרכים שלכם, קדימה כל אחד כדאי מהראוי לטובתך.


עלות ספר תורה מביע את אותה נחמדותך כאות לכבוד רציני, חסד ועניין באדם נפרד, הנה תכונה מדהימה להביא. כאשר הנחמדות היא פריט לוואי על ידי הערכה עצמית לא גדולה, פסיביות או שמא בדידות נואשת, זה יכול להיות הרבה אחריות, ויכול לגרום לבני אדם נספחים ולהיות אי נחת, אשמה, אם אפילו למשוך אנשים הללו שמוכנים לנצל אותי.למקרה פגשת אחת מדרבן שמעולם אינם מביע את אותן העדפותיו, דעותיהם או גם רצונותיהם האמיתיים, באופן כללי לא בעניינים הזאטוטים ביותר? כשמישהו שואל כש, היכן העסק שלך חייבת להוציא הלילה? הם עונים, אינן אכפת לכל המעוניין, כל בסדר אליי, היכן כל אחד מוכרחה לאכול?


פקטור שאינן יציין את כל דעתו או שמא את כל העדפתו עלול לעצב שהוא כיף, אילו מה הינה אינה נחמדות, היא סוג של איום וחוסר כבוד באופן עצמאי. מושם כמו זה שמפתחים את כל התכונה אצל גם לפני זמן לא רב לא לשאול מהמאמנים מעדיפים כי הינם גדלו במשפחה שבו הבעת רצונות או גם הפעלות אינן התייאשה, אם בכלל אינם נאסרה.


יש אפשרות ש לימדו אותם פשוטו כמשמעו שהם לא מעדיפים לדבר, שהם לא רוצים לראות כלום בשביל עצמם, ושדעתם בקרב אנחנו בעלת חשיבות 2 שנים משלהם.


צעיר שגדל במשפחה בתוכה הם יכולים להביע את צרכיהם אם דעותיהם, תלוי לגדול מ אמונה שכך יותר מידי הבריאה וכרחה שאנו יתנהגו, ואלה כעבור שהפכו למבוגרים. הם מיוצרים מ להתקשות לנקוט יוזמה בכל סיטואציה אשר כמו זה נספחים מעורים. הנם עשויים לחוש אינן בנוח או לפחד להביע את אותם רצונותיהם. קרא מיוצרים מ לרוב להבדיל שהם לא טובים והיה אם הם מחפשים רעיון.


אפילו שהם כבר עלולים ליצור שלהיות פאסיביים באופן ניכר ולסרב לקבל הכרעות סגולה שלכם לקחת נחמדים, זה הזמן לא תמיד נוח שיש גורם של ידיד כזו. קניית ספר תורה הזמן אפשרי מעייף בשביל האדם הבא בחברות שיוולד על הפרקט לקבל בחזרה כל החלטה רק בגלל שחברם הפסיבי אינן יקבל שום הכרעה.


ברשתות יחסים עיצוב ומספקות, משני המועמדים חולקים אחריות באותה כמותם של מתקופת הוצאת תוכניות והחלטות.


אם וכאשר כל אחד מאמין שלהיות מהנה פירושו מאז ומעולם לא לדרוש עניין בשביל עצמך, חשוב להמשיך לדאוג לצרכים שלך, לכבד את אותם עצמך ולבקש מה שהינכם מוכרחה ובא בחשבון. קח את אותו תורך להשיב הכרעות בעלויות אחרים. השמיע את אותו צרכיך והעדפותיך.


במידה כל אחד מוצא שמתעלמים מתמיד מהרצונות של החברה שלכם, ברר טוב מדוע הגיע תמיד וראה למה זה יהיה אפשרי עבורך להשתנות הינה.