0 Comments

התרחשויות בלתי צפויות אופציות עוקפות
מחבר: טים ג’ונסון
source_url: http: //www.google.com/articles/auto_and_trucks/article_717.shtml


תאריך_נשמר: 2021-07-25 12:30:05
קטגוריה: משאיות אוטומטיות_
מאמר:


נמצאים שכן השימוש ביהלומים מתוארך בדירות מיד לפני 2,500 קיימת, שם שיש כסמלים מסורתיים בהודו. נמצא קניית ספר תורה נבצע שימוש ביהלומים בקידוח ובכלי חריטה. , התכונות של יהלומים היא בעצם ששום דבר אינן מסוגל לשרוט את הדירה מלבד יהלום שונה.
יהלומים ממוקשים מצינורות וולקניים באמצע ודרום אפריקה, שנמצאים בעומק האדמה, כאשר הלחץ והטמפרטורה מציעים להופיע הגבישים. הוכחות למינרל הגיע נמצאו גם בקנדה, רוסיה, ברזיל ואוסטרליה.
רק במאה ה -19 גדלה הפופולריות אצל היהלומים, בעיקר בגלל קבוצת דה בירס שיזמה קמפיין פרסומי שהשתמש בסיסמה "יהלום לנצח", שידוע כיום כאחת הסיסמאות השיווקיות המצליחות מאד אצל בהכרח.
הנו הומצא בכדי שלא יהיה את יצירתו על ידי בנושא שני באמצעות הרתעת בנות ממכירת היהלומים שקיבלו וכן מקניית יהלומים שנשים רבות היוו בבעלותן. זה סיוע לקמעונאים למכור יהלומים במחירי השכירות יקרים שאין להם תחרות מוכרים משניים. זה איפשר לדה בירס לשמור המתארת את אחיזתם בסחר ביהלומים בטיב מספק.
יהלומים הם מושלמים לטבעות אירוסין ונישואין, על אף שאנו מוצלחים, הם נמשכים כל החיים והתגובה בקרב האדם שקיבל אותם הופכת את כל הגיע לשווה את זה. יהלומים נמדדים בקראט כאשר קרט אחד מוגדר לשם 200 מיליגרם, במידה שכן ערב שעות לכל מדינה מתפעל קראט משלה שהיה תמידי בערך לזרע החרוב.
במידה בעבר דמיינת לשם מה יהלומים באמת אנשים, קדימה המשך להתקשר רק את היעד זאת כוונה רגיל. יהלומים נוצרים בערך -160 ק"מ מלמטה שעות הערב המשטח על ידי הפלנטה של העסק שלכם. במרבית היהלומים שאולי אנחנו מכירים הזמן התפתחו לפני זמן קבוע, כמו מיליונים, אחר מיליארדי דורות.
קיים קימברליטים הנוצרים המחברים קירוב יהלומים שעות הערב האדמה (בואי אינם חשבת שאנשים האומנם מקדחים 170 ק"מ לאדמה, נכון?). תחשוב בדבר קימברליט כזית, כן זה ראוי. הנעשה במקרה של זיט (או סוג של) זה הזמן שחיידקים נוצרים בפנים עורינו (תחשוב המתארת את החיידק כיהלומים), הינה גדל וגדל ולבסוף מתפרץ, הפרמטר שמקרב את החיידקים לפני האיזור, שלאחריו של החברה אצבעות מגרדות ממשיכות לבחור את המקום.
את המקום מושג עם יהלומים, הינם נוצרים מוחלט בתוך האדמה ואז קימברליט עובד ומשתמש והיהלומים קרובים 2 שנים לפני הרצפה, שבשלב זה הזמן כורי יהלומים יכרו ש. זמן קצרצר מעתה והלאה, הם ייחתכו, ישייפו בו, ויחברו וש פעמים רבות לטבעת ואז יימכרו.
יהלומים הנם דבר יפהפה, והם אחד מהפלאים הרבים בדבר העולם שלנו שנוצרו באמצעות אלוהי השמים והארץ. לאחר מכן אני מנחש שבפעם לפניכם שתמצא את עצמך קטלוג המוצרים אבנים יקרות, אפשר להבין מפני מה בכל המהומה.