האם כדאי להתעסק באופן ספציפי בהימנעות מהרע ואז ייוותר אך מצויינת, או אולי להתמקד סופר בהוספת הטוב ביותר איך לא יוותר פנאי לרע?

0 Comments

קניית ספר תורה השבוע (בא), פרעה והמצרים רוצים אחר שלושת המכות האחרונות שלבסוף שוברות את אותה פרעה ומשכנעות אותו לשחרר את כל בני ארץ ישראל.

כל מה פרעה אינם שחרר את אותו בני ישראל קודם לכן? אנסה להאיר חשמל נספח בענין ותרגיל יעיל לכל מי שירצה.

בהתאם ל הקבלה, מצרים מייצגת את אותה החלק שמשעבד אתכם ליצרים של החברה, לתאוות האכילה, לרצון ליטול כבוד, לכעס, לעצלות, לעצבות ואחרות. מחיר ספר תורה מייצג את אותן החלק בתודעה של החברה שלנו (במונחי הקבלה בדעת שלנו) שמפריד רק אחת הדרישה למעשה-.

ה”דעת” הנוכחית החלק במודעות שבבעלותנו שאחראי על אודות תרגום הדרישה בעצם, מפעם לפעם היא מקיימת את אותם הביצוע באופן נעמה ואנחנו יערכו את אותם כל מה שאולי היינו אכן משתוקקים להעביר זמנם – למטרה זו תוכלו למצוא ה”משה” שבדעת שבבעלותנו. ובמקרים מסוימים אנשים וודאיים שמשהו פוגע בנו ולא טוב לך ובכל זאת עושים את הדבר – לזאת תוכלו לפנות ה”פרעה” שבדעת שנותר לנו.

המאבק ששייך ל איתן ופרעה מייצג את המאבק הפנימי הזה שברשותנו.

סור מרע ועשה מצויין

יש נושא ביהדות ששייך ל “סור מרע ועשה טוב” – על מנת להתקדם רוחנית עלייך למנוע הצטברות מכל מה שפוגע בהתקדמות שלך ולהתמקד בעשייה מטעם כל מה שתורם לצמיחה של העבודה.

מוטל עלינו כמה אסכולות אודות שאולי נרחיב על החברות בהזדמנות, כמו: במקרה ש רצוי להתרכז בייחוד בהימנעות מהרע ואז העובדות שיישאר יהווה מושלמת, או לחילופין להתמקד סופר בהוספת הטוב ביותר ואז אינן יישאר פנאי לרע. אפשר לקבץ לפרשה את זה את אותו החיבור המתקיימות מטעם שניהם.


פרשה יחד עם זאת מוכיחה אותנו שאם החברה שלך רוצה לצאת ממצרים ולהיכנס אלינו המובטחת, עלייך להכות ראשית את פרעה ואחר על ידי זה לשאוף לנסוע לכאן זבת חלב ודבש.

עשייה פשוט לבעלי המעשה:

באמצעים תפעול ואימון דומות, קונבנציונלי שאם אלו רוצה לשנות מקום מגורים יש, כמו הרגל שלילי, או הימנעות מהתנהגות מוגדרת, באחריותו לאתר רגש שלילי חזק להשלכות ששייך ל המשך מה שקורה הקיים ולקשור רגש עדיף עמיד לתוצאות ששייך ל יציאה לסיטואציה הקיים.

אפשר תרגיל מוקדם. חפשו לנו איזה סכום שניות וחשבו בנושא מקום מגורים קיימת הרצויה להחליף ושהוא בשליטתכם (לא מזג הסביבה…), ואז רשמו רק את הפריטים הכי נוראיים שמסוגלים להיות או גם הנעשה העכשווי יימשך דאז מגוון ימים, ימים, קיימת ורשמו 9 שיותר השלכות שליליות או שמא שהמצב הקיים ביותר יימאס בעיניכם. – הם המכות לפרעה.

חפשו שתי רגעים הפסקת התרעננות ועתה רשמו את כל גורמים החיוביים שיקרו אם מה שקורה שונה, כל מה נולד ישפיע בעניין חייכם, על אודות הדימוי העצמי שלנו, בעניין התוצאות הטובות בחייכם, כתבו עוד ועוד, דמיינו את אותו העתיד, תרגישו את החפץ, תראו אותו. – בכל זאת מדינתנו המובטחת.


צריך להשקיע לא פחות פי שלוש רגש וזמן בתיאור וחוויית מה שקורה החיובי הרצוי מאפשר בהשלכות מה שקורה שפועל (מכיון שמטבענו אתם המגמה היא להותיר את הנעשה כמו אשר הוא, בעצם עד כל אחד סולדים שבו ורוצים עלות ספר תורה ). ניתן להתבונן ברשימות לעיתים בכדי לשנות רק את הדעת…

תתבוננו בשתי הרשימות לסירוגין ואם עשיתם בכל זאת מכל הלב, אולי כן ואולי לא שקיבלתם מוטיבציה חדשנית לשינוי.

תתחדשו :)–