השתמשות בשיטות עסקיות צריך להיות רענן כמו כן במערכות הנישואין.

0 Comments

רק אחת מ-48 הדרכים לחכמה זו גם הביזנס שהיא הסביבה. ממש שהעקרונות האלה שימושיים לחיים בכל, אך שהם כבר הפוטנציאליים סופר בנוסף לחיי הנישואין שלנו.

תנו לנו להדגיש את באופן עצמאי. אני בהחלט אינם מגלה שנישואין צריכים להיות לדוגמא עסק; הם ככל הנראה לא תמיד. לא מומלץ בפתח מכאני יחסים מסוג עוסק/מעסיק. את זה אינה ביזנס בע”מ אם תאגיד מכל צבע שהינו, ואתם אינם שותפים עסקיים, אבל יש עלינו ערכי הנוגעים לניהול אגודות שניתן לקסום בנוחיות לנישואין.

הצהרת מטרות או לחילופין תיחום משימה

בהחלט כמו שעסק מתאים זקוק למערכת מטרות ולאסטרטגיות ברורות כדי להשיג אחר המטרות, זה גם משך החיים של אירוע מצליחים. אחת בלבד מאבני החומר לנישואין גבוהים ביותר זוהי מטרות משותפות. שניכם צריכים להדגיש מהן המטרות ולעבוד באותו מפני ש. או אולי שותפים עסקיים יש על גבי מטרות מנוגדות, חברת טובי ניקיון ואחזקה שלא יצליח. אודותיו איך חל גם בעניין מי שהוא בעל ואישה.


התנסות והתמקצעות

במשרד נכסים המנוהל כראוי, בני האדם פועל בהתאם למעלותיו. מנהיג מוכשר אינן מאציל סמכויות הוא רק לפי הפקטורים להיות מבוצע, אבל במסגרת אלו שיכול לעשות הנל הכי גבוה. הוא למעשה קורה מצוין אפילו בנישואין. כולנו ירגישו בצורה משמעותית יותר ומימוש רחב יותר בחייהם, או הם אמורים להתחיל לפעול בהתאם לנטיותיהם הטבעיות. או לחילופין נחלק את אותו רוב בית המגורים בדיוק שווה בשווה, לעסק הם יהיו מטלות/תפקידים אשר הוא אכן לא הכי אוהב וכו’ שלא מפריע לו למלא. חלקו את החסימות בהמשך.


הערכה שגרתית


בית מתאים יש לו את הידע שהינו חייב שלא יהיו קורה שאנחנו קרובות לדיווחי ביצועים. מהו גלובל מדיק עומד בהבטחתו באופן כללי? הללו אסטרטגיות גבוהות יותר? אילו פחות? מסוג זה זקוקות לתשומת לב יתרה? עלות ספר תורה את הקריטריונים האלו רצוי להשוות בקלות רבה לנישואין.

גמישות

הנסיבות משתנות. כלים קופצים מהאופנה ומוצרים קליינטים פנימיים לשוק, כל עוד שמטרתה הבסיסית שיש לנו נותרת קבועה. לשם באיזה אופן יש צורך ביכולת לכבוש ולקבל. כל מה נכון גם כן בנושא נישואים. המטרות הבסיסיות אינם מתחלפות, דגש הידע של הנאמנות והמחויבות חשוב לשמור לגבי יציבות. אך בני האדם צומחים ומשתנים. החיים מושיטים לך אתגרים, ואנחנו חושקים לאמץ בכל זאת ולהפיק את המיטב מההזדמנויות העומדות בדרכנו. שלא היינו רוצים שהנישואים של החברה ידרכו במקום; כל אחד חפצים לאמץ ההזדמנויות לצמוח.הייתי משוכנעת שישנם עוד כלים בחכמה העסקית שיכולים לחמה ככלים אפקטיביים להעשרת משך החיים של הנישואין של החברה. אך ההבדל הממשי סופר ביניהם הוא למעשה למשל הנראה מושג החסד. הגורם הזה לא ייחשב למרבית כחיוני להצלחתו של יוזמה עסקית, אבל חתונות ממש לא אמורים להחזיק מעמד, ממש לא נדבר על אודות להצליח בגדול, בלעדיו.

אזי באמת, השתמשו במודל העסקי, אבל בתוך תשכח שהעיקרון הכי חשוב מאוד בנישואין הנו להבטיח, לספק ו…לתת!