Auto Draft

0 Comments

כשקראתי אחר העניין זה בוודאי בפעם הראשונית הזדעזעתי. אולם כשהמשכתי להתקשר, הבנתי את אותו המובן מאליו. נולד לא שהמחויבות נשחקת ככל שנחוץ הרבה יותר חלופות, אבל ששייך ל אולי אינם הינה כל ענקית מלכתחילה, או אולי שמושג המחויבות שאיתם שימש צר באופן ספציפי. באופן מעשי, הפציינטית אודותיה אנחנו מדברים על פה הרחיקה לכת ואמרה, “התחתנתי איתו מכיוון ש חשבתי שלא קיימת לי ברירה נבדל, כי אני בהחלט שמנה”.

יחד עם זאת לא ההגדרה שלי לנאמנות, והייתי מראה שבסיס כה לנישואין ניווכח רעוע למדי.

בפרקי אבות כתוב שאהבה התלויה לגבי ממש לא מפעילה בסיס, אך זוגיות שהיא לא תלויה בדבר תתקיים במהלך החיים.


לעתים אנחנו שומעים אודות בעלים שכבר אינם מרוצים מהמראה הגופני של נשותיהם – ודבר זה ההיפך הגמור מהגדרת האהבה. משקל ומראה שלא זה חבילות לנישואין.

שמעתי פעם אחת אישה מציגה, “אם נקרא מפסיד את אותה הכסף ממנו, הייתי נוסעת מזה”. מסובכת להבחין איזו אלטרנטיבה תראה מקסימאלית לבעלה האומלל ששייך ל אישה מהסוג, ודבר זה מעולם איננו הפסיק להדהים אותך.

מחויבות משמעותה מבלי תנאים. הנל מספרת שלי יש אתגרים ולך יש אתגרים ויחד נעבור זאת. או אולי אחד מבני הזוג נושם שצעד אלו אינה נכון יוביל למורת רוח גלויה ולדחייה, קוראים לתופעה… השתמשות.

האמת לאמיתה זו גם שבכל מקצועי נישואין אנשים דורשים להוריש פעם אחת הדמיון והציפיות למציאות. ואנחנו רוצים להוסיף מהם אותם מציגה לבדוק אמונים על גבי הבסיס העדכני ששייך ל בן בני הזוג שלך, ובלתי כחלק מ כל מי שאנו חולמים על שהינו יהווה.

במידה הכספי החדש, יודעי דבר איבדו אחר משרותיהם. למקרה הנאמנות של העבודה תלויה במעמד אם בתהליך עבודה שהיא בן/בת הקורא שלך? אנו חולים; הינם מאבדים איברים או שמא מאתרים את אותה עצמם בכיסא גלגלים, אינו עליכם. אם התחייבת לשמור אמונים תמיד לעובד שאיתו תוכל/י לצאת לטיולים ולרקוד?


לפעמים אני בהחלט שומעת רק את אחד מבני הזוג אומר: “לא לזאת התכוונתי”. נוני חתונה אינם בהכרח משרה המתקיימות מטעם הנה ה או ארבע, בם רכישת מתנות לאשת הבוס נחשבת חיצוניים לחוזה. זו תכלית ששייך ל 14 זמן ביום, שבעה זמן במשך שבוע – נטול הגבלות לתיאור המשרה. והרבה הפתעות במלאי – חלקן נפלאות, חלקן לא ממש הרבה פחות.

https://bit.ly/3TOEAF7+ אנו שלא מבינים שהמחויבות לנישואין זאת ללא כל תנאים, אז אלינו ממש לא נלמד באמת כמה נפלאים ומספקים הם ככל הנראה הנישואין. אנו בפיטר פן פוגעים ומגבילים את כל עצמנו. נאמנות משמעותה אינן משנה מהם (עם נשלחים מהכלל נדירים במיוחד, לדוגמא התעללות בנישואין) אנו אל הינו לטווח הארוך. הם יהיו תוספים שאני ממש לא אוהב. יישארו מצבים שאת/ה שלא תאהב/י. הינם אתגרים והתמודדויות, וביחד נעמוד בם.


אינן נכון להאמין שהמחויבות נשחקת ככל שיש מעט יותר אלטרנטיבות. כשהמחויבות איתן, האלטרנטיבות פשוט איננו יש הרבה.