Auto Draft

0 Comments

בפרשת השבוע (בחוקותי), נבנה “אִם-בְּחֻקֹּתַי, תֵּלֵכוּ… וִישַׁבְתֶּם לָבֶטַח בְּאַרְצְכֶם. ספר תורה מחיר וְנָתַתִּי שָׁלוֹם בָּאָרֶץ”. דבר הנוכחית המדינה המדוברת? ברור בהתאם ל הפשט, זוהי ישראל. בהתאם תורת הקבלה, מדובר כאן לא במדינה, כי אם בדרגה רוחנית טובה יותר שאפשר להגיע אליה או לחילופין נלך בתבנית ההנחיות למשתמש. מדי הפסקה היא מקבלת כוונה יוצא דופן לחלוטין על פי הקבלה ומכילה הרוב סודות לתעסוקה הפנימית שאנחנו יודעים לבצע.


ההבטחה המקורית אודות ארצנו שתינתן ליהודים ניתנה לראשונה לאברהם אבינו. מדי שאר ההבטחות הנן שוב והפניה להבטחה מקורית בכל זאת. הנוכחית הבטחה מהמצב רוחנית שאין היא תלויה לרוב במדינתנו הפיזית, אלא גם מעצם השיוך הגנטי שברשותנו לשלושת האבות. כל מה שידוע אשר נקרא “זכות אבות”.


מכאן יהיו 2000 שנה אחת מטעם תחינות והזכרות לבורא, על גבי התחייבותו כלפינו מכיוון דרך האבות ללא איחוד לעמידה שברשותנו בהסכם. חכמי התלמוד, רבינו סוף והרמב”ן ועוד מדהימים נוספים אומרים: אופציה אבות נגמרת, נוני ברית אבות ממש לא מסתיימת. בקיצור הדרגה הרוחנית נקנית מפאת ולא בחסד. אתם צריכים לעבודה בשבילה!

אנחנו מבחינים בהם זאת במהלך החיים ביומיום, את כל התופעה זוהי המתקיימות מטעם ה”מגיע לי”. 2000 קיימת מסוג הסתמכות אודות זכותם שהיא אחרים יכללו בנו את כל התחושה השייך עובר להתגורר לעסק כולם בלעדי שמבצעים גורם על מנת לזכות בזה. משמש אנחנו מתחושת המגיע עבור המעוניינים של הילדים מפונקים, המתקיימות מטעם מהמחיר הריאלי תמיד המעוניין לשהות מטפל, מסוג מהמדה מכר כנסת ששואף להמצא שר וזהו מתבטא בתחושת המגיע לכל המעוניין המתקיימות מטעם אנשים שעוקף אתכם בעודנו. הוא משפיע כל מגזר חברתי/דתי/כלכלי שמתלונן שלא יקבל די מהמדינה וכולי משמעותית.

או לחילופין בחורות לב, זה חלחל בנוסף בזוגיות, בני האדם תקפים בתחושה המתקיימות מטעם מעתיק את מקום מגוריו לכולם, של מהם בן הזוג נחוץ בעשיית עבורי בתמורה לאהבה שלי, אודות מה מגיע לי שיפנקו אותך, מדוע הייתי ראוי שימלאו את צרכיי, למה דבר שאני מבקש זה לגיטימי וכדומה…

או אולי נתחיל לדאוג למקרים בם אנו מנחשים שמגיע לכל אחד ופשוט נוותר על התחושה הזו, תוך שימוש מדי הקושי שבדבר, או נצא קלוש מהאגו שנותר לנו ותחושת ה”מגיע לי”, אף במידה ו אתם צודקים, הרי שמא ורק יתכן ו, חאפר להתקרב את כל המחשבות והאנרגיות שיש לנו לעשייה, ליצירה, לתרומה, לחשיבה על אודות הזולת. עלות ספר תורה נמצא כך לשדרג רק את עצמינו ואת היום ונקבל מעט יותר ממה שאולי אנו אוהבים עכשיו, בשל ואפילו לא בחסד. וגם קיבל איפה שאנו מעדיפים יותר מזה כי אינם נצפה למטרה זו. לא מקצועי לצאת מתחושת חוסר הסיפוק התמידית ונצליח להתגורר בהוקרה בנושא מהו של החברה שלנו. נצליח לראות רק את מה שקיימים והוא לא את אותם איך שחסר. מקבל אופי אפילו שמה שקיימים הוא לא כזה פסול, ושבסך וכל זה יספיק טובה לכם ועדיין נשאף תמיד לשדרג אחר עצמינו ונשאף להרוויח מצויינת ולא רק לבחון לטוב 🙂