מסך נפלא מסוג ‘שביעיות’ נארג אל האתר בטבע. מגוון מהן כל אחד אפשר לראות מכיר?

0 Comments

בראשית ברא א-לוהים… שביעיות!

אה, הולם, הוא למעשה ברא אפילו מאור וחושך, שמים וארץ… אבל מסיבה שאין היא מכונת פוליש לעסק, נגלה כאילו הינה לטכנאי “חולשה מיוחדת” למס’ 7.

העניין שהתורה מראש בפסוק שמכיל 7 מלים ו – 28 סימני אלפבית (מספר שמתחלק ב-7) עפ”י רוב שאינה ראויה לציון. אבל, כאשר הפסוק נמצא בתוך תמליל, שמכיל ריכוז מדהים מסוג רעיונות יהודיים, שמתקשרים לספרה 7, מארג מפליא שאתה להיפרש. למה שלא נסתכל על גבי החזון של המיוחדת מקרוב.

מדוע “שבועות”?

בכל סתיו, חוגגים בני העם היהיודי בסמיכות אליכם את אותן חג השבועות – ומנציחים רק את האירוע, מי שיש לו ההשלכות החשובות ביותר בהיסטוריה האנושית – מעמד הר סיני.

“שבועות”. בכל שיער יוצא דופן לחג, לא?

השם “שבועות” מציין את עם הזמן, המתקיימות מטעם שבעת השבועות בין פסח לחג השבועות. זמן במדינה אתם סופרים כל ימים (ושבוע), פעמים רבות בגלל ציפייה והכנה לחוויה המחודשת שהיא ההתגלות בהר סיני. הרי אודות מה אינם לעיין ב לחג “תורה” או גם “סיני” עד “מצוות” אם “לוחות הברית”… מהו הפרמטר דווקא ב”שבועות”?

איכות החיים וגם בטבע גורמים מגוונים. כמעט כולם מתייחסים לתופעות הטבע. שעות, לילות, שבועות, עונות ושנים – כולנו נקבעים ממש על פי ‘מצב הכוכבים’ (כדור הארץ, הירח והשמש). רצוי אבל נבדל האדם – השבוע. הנוסחא, שעל פיה זמין השבוע, נראית שרירותית במיוחד. אדם צריך אותו? על מה שיום מיהו ממש לא יצליח להגיע יותר קל עם סיומה של זה שבא לפניו? ולאיזה מטרה דווקא 7 ימים?


שבוע בן 7 ימים, הוא דבר מה שנקבע באמצעות א-לוהים ואומץ דרך האנושות. כל עוד שכנראה אנו יוכלו להתווכח בעניין בריאת הבריאה – העובדות, מתי, על-ידי האדם ולמה – הבריאה בכללותו נהנה את עניין השבוע. ה”חיפושיות” טעו… יש צורך רק 7 שעות במשך השבוע… ואם בכל אחת בלבד בתוכה מסתיים לפני שבוע, הגיעה תזכורת אחרת למין האנושי (או כמעט לכל הפחות נדרשת להגיע): א-לוהים ברא את אמא אדמה בשבעה ימים (רק 6 שעות שימשו חשובים כדי לערוך את אותה המבנה החומרי, נוני ההובלה איננו הושלם או לחילופין שהוסף המימד הרוחני של השבת).


נולד לזאת ה”לינק” השבועי…

מדוע 7?

הקבלה מוכיחה, ש-7 מייצג מקיפות. הטבע הושלם עם סיומה של 7 זמן. כדאי 6 כיוונים בעולמנו: צפון, דרום, מזרח, כרוך, יותר מכך ולמטה. או נוסיף לזאת את אותן המיקום שבה כל אחד קיים (פְּנים – דגש האמצע), נגיע בעבור – 7 נקודות התייחסות.

חג השבועות, שמציין את אותן היווצרות בעלי ארץ ישראל על-ידי מעלת כיצד מקבלים התורה, מסמל כמו כן משמש ענקיות. יש אפשרות ש בדיוק בגלל זה נקרא נהנה לכינוי “שבועות” – אנחנו מכירים את המקום תוך שימוש השלמת עשיית ההיווצרות הלאומית המתקיימות מטעם העם.

לכבוד השלמת השנים בת 49 הימים, הבולטים לשבועות, נציג נמצא 49 רמזים מהיהדות ומהבריאה, שמתייחסים לספרה 7. 9 דבר אתם באופן מיידי מכירים? 5 לפני אפשרי להוסיף?

השביעיות המדהימות!

שבת זה היום השביעי בשבעה ימים.

ישנו 7 שבועות בספירת העומר, לצורך חג השבועות (ויקרא כג, טו).

סוכות ופסח נמשכים בני האדם 7 זמן ניכר (ויקרא פרק כג פסוקים ו ו- לד).

בכל שנים שביעית, מפסיקים לעבד רק את הקרקע בזמן שנת השמיטה – “שנת השבע” (ויקרא כה, ד).

לאחר שבעה מחזורים מסוג שמיטה, הגיעה שנת היובל (ויקרא כזה, ח).

כשקרוב קבוצה נפטר, יושבים עליו שבעה.

בסוכות כל אחד מנענעים 7 כלים המתקיימות מטעם ארבעה המינים – 1 לולב, 1 אתרוג, 2 ענפי ערבה, 3 ענפי הדס.

ליתרו, גר הצדק המרכזי, היוו 7 שמות אנשים רבים ו-7 עם (שאחת מהן נשאה למשה).

דוד רבינו הינו ונפטר באותו מספר ימים – ז’ (7) באדר.

הסוכה שבבעלותנו זוכה לביקורם מטעם 7 אושפיזין (אורחים) – אברהם, יצחק, יעקב, דוד, אהרון, יוסף ודוד.

למנורה שבמקדש היוו 7 קנים.

אחשוורוש, מלכה שהיא פרס, בעת התרחשות נס פורים, תמחור של משתה בן 7 שעות (אסתר א, ה).

רצוי 7 חגים בשנה היהודית – ראש השנה, זמן כיפור, סוכות, חנוכה, פורים, פסח ושבועות.

בנוסף בעת – 613 המצוות, הוסיפו חכמינו ז”ל 7 אחרות.

ניתן לראות 7 מצוות שנתנו לבניו מסוג נח וחלות בעניין האנושות כולה.

בכלל חתונה יהודית מברכים את אותם החתן והכלה בשבע ברכות.

מידי שבת, 7 כל אדם עולים לתורה.

הפסוק הראשוני בתורה הכולל 7 מלים (28 אותיות).

ללאה אמנו שימשו 7 הקטנים – ששה בנים ובת.

לבניית המשכן במדבר קחו 7 עת הנקרא הכנות (ויקרא ח, לה).

בהתאם ל המנהג (בחלק מהעדות), אשתך סובבת סביב החתן 7 עיתים מתחת לחופה.

בני האדם כורכים את אותן רצועות התפילין 7 מספר פעמים סביב הזרוע.

משה נמכר בשם הדור השביעי מאברהם.

מאוד מכה במצרים נמשכה 7 ימים.

בחלומו שהיא פרעה היו 7 פרות ו – 7 שיבולים (בראשית לא).

האמרה הצרעת המקראית נמשכה 7 עת (ויקרא יג, ד).

א-לוהים ברא 7 רקיעים – כשבשביעי ניתן למצוא הנשמות הטהורות – (מכאן הביטוי “אני חש ברקיע השביעי”).

בשבת ובחגים כל אדם קובעים 7 ברכות בתפילת העמידה.

יש 7 מינים שבהם התברכה ארץ ישראל: חיטה, שעורה, גפן, תאנה, רימון, זית ותמר (דברים ח, ח).

ניתן למצוא 7 יבשות בעולם.

7 השבועות המתקיימות מטעם ספִירת העומר, מתייחסים ל-7 הספֵירות הרוחניות – 7 ההנהגות בעניין ידן אתם יש את אותם הא-ל: חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד,יסוד ומלכות.

נח שלח את אותם היונה ואת העורב לסיור הנקרא 7 זמן רב לבדוק כל מה אופי המים בסופו של דבר המבול (בראשית ח, י).

7 אומות ישבו בארץ ישראל: הכנעני, החיתי, החיווי, האמורי, הפריזי, היבוסי והגרגשי.

ביום אחד הכיפורים נהיה הכהן הגדול מזה 7 פעמים אחר הדם בביתו המקדש (ויקרא טז).

ראש השנה היהודי מופיע בהפתעה, הוא רק בחודש השביעי – תשרי (ויקרא כג, כד).

בתוכו השנה היהודי, שנקבע לרוב בהתאם ל הירח, יש אפשרות מחזוריות ששייך ל 7 קיימת מעוברות במקומות אחרים 19 שנה.

יש 7 סמלים בסולם המוסיקלי.

הכהן מסוגל להיטמא עבור – 7 קרובים בלבד: אביו, אמו, אחותו, אחיו, בנו, בתו ואשתו (ויקרא כא, ב).

בני האדם עורכים 7 הקפות בשמחת אומנות מיוחדת.

גודלה המינימלי המתקיימות מטעם הסוכה משמש 7 טפחים אודות 7 טפחים.

ישנם 7 זמן קבוע ספר תורה מחיר .

יהושע ובני מדינתנו הקיפו את אותן חומות יריחו 7 פעמים או שמא שהן נפלו (יהושע ו, טו).

יעקב עמל ללבן 7 שנה (פעמיים) בשביל להינשא לבנותיו (בראשית כט, כז).

לבית מגורים המקדש שימשו 7 שערי דלת.

מידי ימים אנשים מברכים 7 ברכות לצורך ואחרי קריאת השמע – 3 משנתם ו – 4 ללון.

התלמוד מונה 7 נביאות: יוני, מרים, דבורה, חנה, אביגיל, חולדה ואסתר.

עסק יהודי זוכה לשחרור בשנה השביעית לא לפני 6 שנות עבדות (שמות כא, ב).

אתם מסיימים את תפילות יום שלם הכיפורים ב-7 קריאות מטעם “ה’ זה הא-לוהים!”

הנישואין היהודיים מלווים בשבעה ימי משתה (7 שעות שמכונים “שבע ברכות”).

Recent Comments

No comments to show.