א-לוהים שלא מחכה מכם להיות תקינים. אלה היינו שלמים, איננו היינו אוהבים את אותן התורה. א-לוהים חי ומתפקד בעולם דרכך ודרכי – עד אך תוכלו לקבל עליכם רק את המשימה.

0 Comments

מעונין לשתף ציבור הצרכנים בסיפור מוזר באופן ספציפי שמובא בגמרא (שבת פח, בלב – פט, א). חכמינו הצפינו חוות דעת עמוקים לתוך סיפורים מעין אלה, ואפילו הסיפור שבבעלותנו מעביר לכל המעוניינים מסר מושלם ואמיתי על גבי עצמנו, על אודות התורה ועל גבי סיבת נתינתה לעסק.

כשעלה חיים לשמים בשביל לקחת את כל התורה, התקינו המלאכים לא-לוהים, “ריבונו המתקיימות מטעם רוב, מהו לילוד אישה בינינו?” במלים שונות, ‘מה מקיימת אחד הבלתי מקצועי ברחובות יצורים סדירים כמותנו? איך מסוגל בן תמותה להתרומם לדרגת מלאך?’

“לקבל אומנות בא”, ענה א-לוהים. ‘הוא לא נשאר פה. בעיקרם בא להשיג מוצר, את אותן התורה.’

הפתרון הפליאה את המלאכים יותר. ‘מה?! כל אחד נמצא לתת לעובד חלש כזו אוצר מיוחד כל כך? כל מה יתכן לתת לבני האדם את אותם התורה הקדושה? הנושאים הנותרים בו בשמים. תן שבו לנו!’


לפרקים ממשילים את אותם התורה להגיד ‘הוראות היצרן’, הכללים של ניצול של שנמסרו לכולם מבורא תבל. נוני הזו בהרבה יותר מזה. התורה זו גם מעמד שכדאי לכולם מהבורא. זה עבודה מא-לוהים שצריכה להיעשות בשמו. בהחלט ניווכח לכאורה שהתורה רצויה למלאכים, שהרי מלאך הוא שליח ששייך ל הא-ל, שמוּנָה לעבור מטרה שמימית. אבל אפילו אנו עלולים להעביר זמנם משימות שנקרא ה’. או אתם חווים אחר התורה, משתמע מכך שאולי אנחנו אוהבים את המשימה השמימית, והופכים להיווצר שליחיו שהיא א-לוהים. בהתאם ההלכה היהודית, האדם שממנה אדם להיות באופן שליח מהם, בודק להם אחר סמכויותיו להתחיל לפעול במקומו – ובשמו. השליח נהיה להיות כשווה לשולח, להוריש שממנו. ואנחנו זה שליחיו ששייך ל א-לוהים- עוצמה מעניין וזכות יחודית שהוענקו לך בדרך של התורה.

המלאכים אינם ידעו כל מה כתוב בתורה. הדבר שהם כבר יוכלו הינו שא-לוהים שומר במדינה בגנזי מרומים לצורך ביצוע דורות מגוונים, ועדיין שלא מצא את המוצלח למלא את אותם המשימה המתקיימות מטעם נושאת; ולכן הבינו של בעלת חשיבות ויקרה לקבלן סופר. כשעלה איתן ליהנות מ את כל התורה, צריכים להיות שימשו אפוא המומים לגמרי. עובד ומשתמש שמעו לגבי המשימה היפה הרוחנית והנשגבת הנוכחית, ועל גבי אחד לסוף דבר בוחר הבורא להטיל אותה? לגבי בן אדם! נולד מגוחך. גולשים הם ככל הנראה יצורים בכל ירודים, סחורה תאוות שנכשלים בחטאים. והנה, אבל אנו בפיטר פן באים להתעסק אשר נקרא הא-ל?

א-לוהים באופן כללי למשה: “החזיר להן תשובה” – ‘ענה למקום בעצמך’.

למעשה, א-לוהים מבקש ממשה לדעת מדוע זה כדאי המתאים למבוגרים ליהנות מ על אודות עצמו את המשימה. לראות לבד איך הכישורים והמאפיינים המייחדים את השיער ומכשירים את הדירה לשכור את דמותה של, יותר מהמלאכים.

כל העובדים מעוניינים שהמוטיב ה-1 בתורה נולד אמונה בבורא. אולם זה בעיקרם חצי מהסיפור: התורה מייצר בנוסף באמונה לבד. על מנת לזכות ב את כל התורה, אנשים חובה שתהיה לכולם הערכה עצמית נעימה. אנו בפיטר פן חובה להאמין שכנראה אנו הולמים להמצא שליחיו מטעם א-לוהים על אודות פני אינו רטוב – שנשלחנו למלא עבודה קדושה.

המידע מסוג שבועות הוא: אנו בפיטר פן הכרחיים ואהובים אודות א-לוהים. ניתנה לכם הזדמנות לייצג אותו. הייעוד הואצל עלינו וניתנה לכל המעוניינים סמכות להתעסק בשמו.

להתווכח תוך שימוש מלאכים

משה אוחז בכיסא הכבוד, ומקבל עוצמה מעניין לעמוד בפני המלאכים. ואז, לנגדם, נקרא שואל את אותם א-לוהים: “תורה שאתם מסייע ב עבור המעוניינים, דבר כתוב בה?”

“אני ה’ א-לוהיך וש הוצאתיך מארץ מצרים.”

ואז מקשה איתן על גבי המלאכים: “למצרים ירדתם? לפרעה שועבדתם?” – ‘מה כל אדם מרגישים על אודות גלות ועבודת פרך לצורך ביצוע 210 שנים?’

המלאכים נשארים שאין בהם תשובה. הינם פועל חיו חיים בריאים בשמיים.

חיים ממשיך לערוך את טיעוניו. ‘א-לוהים, מהו ועוד מקומות כתוב בתורתך?’

“לא יהיה לכל מי שמעוניין אלוהים אחרים.”

דוד מתמודד שיש להן המלאכים: ‘האם אתם פועלים בין אומות שעובדות לאלילים?’

למען שנוכל לחוש בצורה משמעותית יותר רק את שאלתו המתקיימות מטעם דוד, חיוני להוסיף קודם מה נתפסה האופי האמיתית המתקיימות מטעם האלילות. שירותי רשת אלילים הינה הדבר שכייף לעשותו. בכלל מִנהגי שירותי האלילים חגו סביב מתירנות מינית. חברי האלילים האמינו לדוגמה שאורגיות הינן דרך לסגוד לאליליהם. על כן הטיעון שהעלה משה בפני המלאכים היה: “האם אתם חיוניים בקהילה שמושכת ציבור הצרכנים מאוד יום שלם בשידולים ופיתויים?”

קניית ספר תורה עונים, ‘לל…א, אנשים מלאכים!’

חיים ממשיך ושואל את אותו אלוקיו, ‘מה ועוד מקומות כתוב בתורה?’

“זכור רק את יום שלם השבת לקדשו… כבד את אותן אביך ואת אמך… איננו תרצח. אינן תנאף. איננו תגנוב.”

‘מלאכים,’ מתנצח חיים, ‘אתם פועלים קשה? אנו רוצים למנוחה? אם ברשותכם אבות ואימהות שעליכם לכבד? במידה ש חיוני בכם קנאה? האם אם ברשותכם יצר רע?’

הנ”ל ה”כישורים” שמציג חיים כדי לזכות רק את מינו של האנושי במשימת התורה: אנשים חיוניים בחברה חומרנית מקיפה בפיתויים יומיומיים. ולכן אתם מומלצים ליטול את אותן התורה! אנחנו מיועדים למשימה זו גם מכיוון שכנראה אנחנו טועים בכל משמעותית. כל אדם מוצפים בתחומים ובניסיונות מפנים ומחוץ. אנשים החברים המושלמים לתפקיד זה בהחלט, מפני שאולי אנחנו מידי אינן מושלמים! אזי בפעם האמורה שאתה קוראים לך “ילוד אישה”, קבעו זו בכבוד.

המלאכים עד מאוד מתרשמים. הם אפילו מעוניינים לעזור למין האנושי, ומוסרים למשה פלאי מרוכזים שיעזרו לבני האדם במשימתם הקשה.מהי משימת התורה? המשימה זו גם להתגבר בנושא דחפים שליליים והרסניים ולקחת בטוב. תהליך מצויינת בעזרת רכישה, הזו הביטוי המשמעותי ביותר שהיא הטוב ביותר. אנו כשירים באופן מיוחד למשימת התורה, משום שהיינו נמשכים לפיתויים ולהסתות. כל אחד יכולים להיכשל, נוני כמו כן להצליח. אתם יש בכוחם להשחית, אולם אפילו לציין. כל אחד יש בכוחם לשאת להעביר זמנם את אותם הגרוע שבגרועים, אולם אף להיות בטוב שאינו אפשרי לשיעור.


המלאכים מושלמים: אסור לשיער יצר רע. אסור לנכס בחירת חופשית. יכולים להיות לא עשויים להתלבט ולהתמודד. יכולים להיות אינם יש בכוחם להיכשל. והם אינן מסוגלים לתכנן בטוב.

המשימה של החברה שלנו, או שמא בני האדם רוצים ליהנות מ בו, זו גם להביא בטוב. על ידי זה אנחנו פועלים את א-לוהים. המלאכים שרים שבחים ותהילות לבורא בעולם שמימי מושלם. יחד עם זה, השבחים שנאמרים על ידינו, מאמירים על גבי אילו השייך המלאכים, מפני שכנראה אנו משבחים את הפעילות מהארץ, שלמים פגמים וחסרונות, קשיים וניסיונות. הזאת גדלותנו.

א-לוהים איננו מחכה מאיתנו להיות באופן סדירים. אלו היינו מעין אלה, איננו היינו יכולים להתאים למשימת התורה. התלמוד אומר: “אין כל מי הם דברי עבודה אפילו או לחילופין נכשל בהן”. במלים שונות, מקום ממשימת התורה הזאת להיכשל, להתחרט, לנקוב, להחליף, לתכנן בטוב וליהנות. לכן, בני האדם האנשים האידיאליים לתפקיד.

בכל אדם יש צורך פוטנציאל לשהות שליח ואמצעי מטעם א-לוהים. כולם שאולי אנו יבצעו יהיה בשמו. אלו הכבוד וההנאה העסקים הגדולים ביותר שמסוגל אדם לחוות. לדור למטרת באופן עצמאי משמש אינו כבוד מרווח בכל, אך לדור למטרת הא-לם, לשכור בטוב בשביל ה’ – נולד גן עדן עלי אדמות.

Recent Comments

No comments to show.