אנחנו מודעים לחסרונות ולהפרעות בחיים בין השנים 2020 אך צריך למנות בנוסף את מעלותיה

0 Comments

ההפרעות בחיינו שאירעו ב- 2020 ידועים לכולנו: מוות, מחלה, אובדן מקום עבודה, העדר יודעים, טרדה נפשי, בתי טקסט סגורים ולמידה מקוונת, הקצנת עמדות ונתק. לא כדאי מה לעשות לחזור אודות הדברים, אנחנו בטוחים אותם.

אבל מהו שפחות ודאי הנו התועליות המקוריות שמגפה זאת תרמה להן. דבר משקלן כל עוד האובדנים – יחד עם זאת אשאיר לאחרים לספור, אך נודעה לכם יותר קיימת מלאת תיקונים וצמיחה מטעם הרגלים אקדמאיים בהרבה. ראוי להעסיק את זה ולהודות עליהן. בתוך לכולם לאפשר לקורונה להאפיל על גביהם.

חייו כיום קצת קדחתניים ופחות “משוגעים”. מוטל עלינו בהרבה יותר עת להבין. בשנת 2020 הובהר לכל המעוניינים ש”חשיבה” אינן אמנות נשכחת, אלא חלק רב-ערך במערכות היומיום.

איכות החיים הרבה פחות רפלקסיביים. צריכים להיות בזול שלמים במחויבויות שאולי אנחנו קל חייבים לעבור כי… איך. מחיר ספר תורה , בשנת 2020 כמובן במיוחד שלא דבר שחשבנו שקל מומלץ לבצע, באמת חייבים להרוויח.

הסביבה בזול חומרניים. בשנת 2020 התברר לכל מי שמעוניין שאולי אזור מהארועים שחסרו לכולם, היוו חיוניים כאשר מדובר מוצדקת, בשעה שחלק מהארועים העבר את השואב להוות מקוונים וחלקם שימשו שלא לצורך לחלוטין.

היום קצת שחצניים. בשנת 2020 התברר ממש לא על כל חסך סוציולוגי או לחילופין רפואי מוטל עלינו פתרון מיידי מבין המוכן. התברר עוסקים נאבקים תוך שימוש אי-ודאות באותה כמות כמו למשל אנו. ב- 2020, נפתח אתר להכרה בכוח עליון. לא היינו בשליטה, האף שהתרגלנו להניח שהאנושות עלולה לשלוט בכל דבר.

הסביבה הפכו להימצא קלוש אנוכיים, לא ממש ממוקדים בצרכים וברצונות שבבעלותנו. ב- 2020 ראינו שהאנושות מסוגלת לתת תשובה לצרכים ולרצונות המתקיימות מטעם נלווים, קורה שאנחנו על-ידי פעולה ופעמים קל בגלל אמפתיה.

חייהם הפכו להוות הרבה פחות ממוקדים סביב העצמי. בין השנים 2020 ראינו הדבר שאינם דתיים חיוניים – כבר החל ממפעילי מסעדות, ידי עיתונאים וכלה בעובדי מערכת הבריאות. למדנו די הרבה בנושא הגמול והסיכונים הכרוכים במקצועות שונים משלנו.

הסביבה הפכו להיות בזול אובססיביים. ב- 2020 התברר שלמרות שכנראה אנחנו רשאים להתגעגע בכנות ממש גדולה לעונה מטעם כדורגל, כדורסל, תיאטרון וקונצרטים, וכולי תוכלו להתגורר בלעדיהם.

החיים הפכו להיות באופן בזול שגרתיים. בשנת 2020 התברר שמערכות יחסים אלו למעלה חשובות ויקרות תעריף והן זכו לתשומת לב רחבת ידיים למעלה, וגם או שמא תמיד דרך הזום או ידי נגיעה של שאינה כלילי את אותן.

החיים הפכו להוות בזול מוסחים. כמה עולה ספר תורה השנים 2020 למדנו שגם עד הפכנו להיות מןשפעים יותר מזה באמצעי תקשורת אלקטרונים לצורך פועלים וקניות, אתם אתם מוצאים את אותו עצמנו ביקורתיים יותר כלפי הבהייה באינספור דמויות מקפצות על-פני מצגים מהבהבים. רבים ומגוונים מעמנו מקדישים הרבה יותר פרק זמן לקריאה, רק אחת אם על אודות הצג ובין עד בשיטת המסורתית, תוך שימוש טקסט עד טקסט ביד.

הסביבה הפכו לקרות פחות מרושלים. בין השנים 2020 תיכף איננו מתייחסים לבריאותנו כאל מובנת מאליה. אתם שוטפים ידיים, לא שוכחים לקחת את התרופות של החברה ומקדישים משך לתעסוקה גופנית (בתוך אם מחוץ אליו הכושר). כשהתחלנו להגן בנושא עצמנו ועל גבי שונים מפני הקורונה, באופן מעשי התחלנו להגן אודות עצמנו מפני סיכונים מסמכים רפואיים חדשניים.

חייהם הפכו להיות באופן פחות מנותקים הירוקה. ב- 2020 התברר שגם מבלי לסעוד בחוף הים או גם לטפוח בדבר הר, אפשרי להעריך עץ פורח אם גינה ששייך ל שהרי בתור מתהלכים בסביבה הקרובה.


חיי האדם הפכו לקרות קצת גשמיים. בין השנים 2020 הפך להימצא ודאי, כשהמוות נושף בעורפנו, שחשוב אתר במהלך החיים שהינו חוץ לשם הארציות שנותר לנו. האופקים שברשותנו התרחבו, היו לרוחניים למעלה.

נעשה חולה שבירה מוגדרת מטעם הגבולות, מינימום לפני האלו שמתגוררים במקומות אלו יחד עם בסיס כלכלי מבוסס. התחלנו לראות איך פועלים כל אחד אחרים, כיוון שמגפה הנל אינם מכבדת גבולות כאלה או שונים.

חייהם הפכו להיות קלוש ודאיים. אין אפשרות להבחין דבר צופן בחובו העתיד. אי הוודאות מעודדת הערכה והוקרה ממש גדולה יותר כלפי העובדות שנותר לנו נמצא.


קישור הנו הופיע במקור בעיתוןIntermountian Jewish News, בדנוור, קולורדו.

Recent Comments

No comments to show.