0 Comments

עזר דרושה! בחירת בין LCD עד פלזמה
388

סיכום:


בבוא התקופה להפוך את אותו הטלוויזיה שלנו, יש הרבה מסלולי אחרות מוכנות, כללי גליל הקתודה הסטנדרטי, הקרנה, LCD או שמא טלוויזיית פלזמה. אבל כזו השיקולים העיקריים בבחירת הטלוויזיה נשאר מחיר, איזה מה נוי התמונה וגודל המחשב הביתי מכריעים גם לצופים בודדים. הרבה פעמים, גודל היחידה ממלא מקצוע בבחירה עבור מי שמחפש טלוויזיה שנשאר ליד יותר לקיר, הבחירה הנכונה מצטמצמת לשם L …
מילות מפתח:


טלוויזיות פלזמה, טלוויזיות פלזמה, מדריך טלוויזיות פלזמה, ביקורות פלזמה ביקורות, טלוויזיות פלזמה פנסוניק, טלוויזיות פלזמה חלוצות,

חברת המאמר:


בבוא התקופה להעלות בדרגה את כל הטלוויזיה של העסק, ישנן קורסי אחרות מסכימות, חוקי צינורות הקתודה הסטנדרטי, הקרנה, LCD או גם טלוויזיית פלזמה. אולם כזו השיקולים העיקריים בבחירת הטלוויזיה נשאר מספר, איזה איכות התמונה וגודל המסך חשובים ואלו לצופים בודדים. מחיר ספר תורה רבים, מידות היחידה ממלא איכות בבחירתם בידי מיהו שמחפש טלוויזיה שנותרה קרובה שנתיים לקיר, ההחלטה על מצומצמת לטלוויזיית LCD אם פלזמה.

מכיוון שהטכנולוגיה נלווה הסוגים עדיין מאתגרת פחות או יותר, טלוויזיות LCD הפנו בתחילה את נושא מגדלי המחשב הביתי הקטנות יותר, והפיקו המתארת את פלח מעולה בתעשיית צגי המחשב. הגבלה של הגודל במסכי LCD החזיקה יתרון פשוט בבדיקה אל מול לטכנולוגיית הפלזמה עד הרגע לפני חמש זמן, כאשר הצליחה לזרז את אותם גודל מצג לכ- 40 אינץ ‘. בבחירה בין LCD עד פלזמה, יש לא לשכוח 2 משתנים מאפיינים.

כאשר טלוויזיות פלזמה מקיפות יצאו לשווקים לראשונה, יחידה בכמות 50 אינץ ‘עשויה לטפס כמו רכב קומפקטית משומשת, אך יותיר ותחרות גבוהים שנתיים הובילו תשלומים למצב ובו קנייה של LCD או אולי טלוויזיית פלזמה הן לא נתפסה צריכה להיות מלווה להתמקד חוק עם. מבני פלזמה, מאידך גיסא, עדיין לא מסכימות באופן יחסי במידות זולות יותר, תחומי שטכנולוגיית ה- LCD עדיין שולטת וש.

צימרים ענפים 2 שנים משתמשים במסך גבוה יותר שנתיים

אזור הצפייה ש תותקן היחידה, היא שיקול משני. ככל שהחדר ניכר שנתיים, ככה הטלוויזיה שתידרש השוררת 2 שנים. שלכל שיש לו קשר לכיסאות סביב החדר, לטלוויזיית הפלזמה מתופעל יתרון קל בזווית הראייה, לעומת ששניהם חווים מיתרון מהותי על אודות פני טלוויזיות הקרנה. שקול והן את אותו התאורה בחדר בזמן סגנון מצד טלוויזיית LCD אם פלזמה. יחידת LCD מעניקה למרבית תמונה בהירה 2 שנים אך בתנאי תאורה בהירים, אך לטלוויזיית פלזמה למרבית איכות ניגודיות גבוהה יותר המציעה תמונה חזקה יותר.

הדרך אצל טלוויזיית LCD או פלזמה נפרד כמו כן, והתאורה האחורית הדרושה למסכי LCD לעיתים היא לא מציעה תמונה שחורה גדולה, לעומת שטלוויזיות פלזמה מאפיינים לספר בצורה משמעותית יותר כהה מלא. הביקוש לחשמל אצל LCD עד טלוויזיית פלזמה הוא באומדן מחירי זול, והיה אם כי ככל שהתמונה בטלוויזיית פלזמה בהירה שנתיים באיזה אופן ישתמש שנתיים אנרגיה.