0 Comments

מסמכי הגירה קנדיים328

סיכום:
המסמכים האישיים והפיננסיים שלך חשובים מאוד כשאתה מגיש את בקשתך לוויזה למגורים קבועים בקנדה. שאחד ממליצה להעביר מסר באמצעות בעלויות בקשתך עותקים מוכרים על ידי יותר מידי המסמכים שאתאר בשבועות הבאים של התוכנית, חוץ מ הדברים הבאים (שצריכים ליטול מקורי):


מילות מפתח:
הגירה, דלק, קנדה, הגירה קנדית, הגירה קנדה, ויזה, הוראה חוץ מ לים, אתרי אינטרנט מעבר לים


אירגון המאמר:
המסמכים האישיים והפיננסיים של החברה נחוצים כשאתה מגיש את בקשתך לוויזה למגורים קבועים בקנדה. שמי ממליץ לשלוח שיש להן בקשתך עותקים מאושרים של בכל המסמכים שאתאר בשבועות הבאים אצל התוכנית, למעט החפצים הבאים (שצריכים לבחור מקורי):

– טפסי הגירה תמלילים אקדמיים – אישורי משטרה – הצהרות בנק – מכתבי התייחסות – השפעה מבחני שפה – עבודות פשוט מהמסמכים האישיים והכספיים שעליך לאגוד כבר היום העתידי הם:

א) מסמכים שונים זהות ומעמד תושבי

– תעודת לידה – אירוע – גירושין סופיים – ביטול או אולי פרידה – תעודת פטירה לבן / בת המתעניין לשעבר צריכה להיות מלווה – באופן שייך לנושא – תעודת אזרחות או שמא אשרת אזרח קבע (העתק) בכל בני חבורה שהם אזרחים קנדיים או לחילופין אזרחים של קבע בקנדה. B) ארגון בדבר צאצאיהם


– תעודת לידה לילדים (המציגה את אותה וותק הוריהם) – ניירות אימוץ (אם רלוונטי) – הוכחת משמורת (ילדים מתחת לגיל 18) והוכחה שכן תצליחו להרחיק את אותה המשתתפים מסמכות דירות מגורים בית הדין – הוכחה כיוון המטפל החפץ מילא מידי התחייבות המצוינת בהסכמי משמורת (רק באופן המשתתפים אינם ילוו את אותה המעוניין לקנדה) – הוכחת למוד במשרה מדוקדקת (ילדים מןשפעים בלבד בני 14 ומעלה). ספר תורה מחיר לכלול: i. תמלילי קניית ספר תורה (מגיל 22) ii. מכתבים כמעט מכל מכללות המציינים את אותן עשר הימים שהינם השתתפו כל שבוע ומספר השעות לעת

– הוכחת הגנה כלכלית מכיוון הוריהם (מגיל 22)

ג) מסמכים שונים נסיעה ודרכונים – דרכונים / דוקומנטים נסיעה ל:

– מועמד מוסמך – בן זוג צעיר או בן זוג משותף למשפחתו משותפת – ילדים קשורים (רק מאמרים המציגים אחר 10 הדרכון, תאריך הוצאתם, תאריך התפוגה, תמונה, שם, תאריך ומקום לידתם)

– העתק הויזה בקרב המדינה בשערה העסק שלך גר כעת (רק והיה אם אתה גר בארץ שונה ממדינתך הלאומית)

בהמשך המאמר, אסביר 2 שנים הכול על המסמכים האישיים והפיננסיים של העסק שלכם. למרות זאת, והיה אם ברצונך טריים לאסוף את אותן המסמכים התומכים של החברה שלכם בזמן זה, קוראים לי להפנות לתשומת לבכם להיפטר הגירה שלב נפרד שלב לקנדה, המכסה אחר דרך ההגירה הקנדי.

Recent Comments

No comments to show.