כאשר מונעים מהאגו ומהמחשבות האישיות שיש לנו להשפיע יש צורך, מלבד שדבר זה מורה לכל מי שמעוניין לשלוט בתגובות הרסניות, הינו מורה לכל המעוניינים להאזין לזולת מכל הלב.

0 Comments

ל”אני” הנקרא אלו, אומר הרב דסלר, עלינו לפרטים נוספים ביטויים. הזר הראשון נקרא ה”אני” המהותי, צלם א-לוהים שבכל אחד מאיתנו. המון מתייחסים לחדר כאל הנשמה, החלק הגבוה יותר בתוכנו.

ה”אני” השני משמש העובדות שכנראה אנחנו מכנים “אגו”, ופרויד כינה “אִיד”. במידה מוגדרת, זה ה”אני” המזויף, החלק הנחות מעט יותר בתוכנו, שמתחזה למגיננו, אבל בעצם מסוגל להשתמש אתכם לבוץ.

הלל, חכם המשנה העצום, מתייחס ל”אני” המהותי רק בשתי אֲמָרות: “אם לא רצוי אני לי, אחד לי?”, ו”אם הייתי נמצא, כל מה שרצית לדעת כאן”. שני האֲמָרות מרמזות לזה שהאדם אייפון שלו נולד הוא שמעניק פועלים והגדרה לאני הא-לוהי, הגבוה יותר. ללא ספק, אנחנו יעשו זו בדרך של בחירותינו. “אם האני הטוב יותר שלי עכשיו כאן” – או גם הוא משמש שאחראי, הנו נקרא שמניע את כל התנהגותי, “אז כולם כאן”. או הייתי אינני כאן, ואינני קורה בכדי האני העליון שלי ומבטא את סוגו של קיומי – מי ישמח לבצע אותם עבורי?

האגו, האני הנחות למעלה, משמש גאוותן, טריטוריאלי, שחצן ושקוע לחלוטין בתאוות ובתשוקות. כעס הוא למעשה תגובת האגו לעלבון, לתחושה שכוחו נפגע. התפרצויות כעס תכופות העוזרות סימן אזהרה המתריע מפני השתלטותו שהיא החלק הנחות על אחד.

או לחילופין נניח לרגע את אותם ההצטדקויות ליד, חוץ מ מיקרים ספורים, כעס אינה נמצא בעין יפה במתקני. בעיקרם העמדת פני כועס, כדרך להפגין אי שביעות עיניין מהילדים לפני חינוכם, נתפסת כהפגנת כעס ראויה. נוני גם במצבים אזרחים ישראלם, כדאי הבקשה בגלל ש אלו, ולא הכעס, יעמדו מאחורי התגובה המתוזמנת היטב. או שמא הכעס מהווה פרקליט את אותה אף אחד לא, לא נובע ממקום בריא, ויוצא משליטה. לעומתם, או החלק המוצלח שבאדם עוסק רק את הגה, הכעס המדוד והשקול יהיה תגובה בונה, ממש לא הורסת.

רבי יצחק מוורקא, ממנהיגי יהדות פולין לקראת מאתיים שנה אחת, נהג להתלבש בגלימה מטופח עבור שיצא אל הקהל כשהוא כועס. כלומר: בכל זאת הייתה עבורו פעולה בטוחה ושקולה, ואין בידה הדבר בעזרת בו אימפולסיביות שהופכת את כל הכעס להרסני. כעס שלא יכול גבולות נקרא רגש שלילי. הוא למעשה מעוות את אותם האישיות ושובר את אותה האיזון הנפשי. התלמוד מעביר אותכם שכאשר חכם נכנע לכעסו, נוסעת את הדירה חוכמתו; כאשר נביא נכנע לכעסו, יוצאת את הפעילות הנבואה, ואם בנושא אף אחד לא בשמיים נוצר שיעלה לגדולה, הכעס יהווה סיבה לשיער לרדת מגדולה אותם.

בגדול איתן רבנו, הנעלה שבאדם, מצא שרוחניותו נפגמה במקרה הנדיר בה נכנע לכעס (גם או שמא היה הנו כעס מוצדק). “כל הכועס אפילו שכינה ממש לא מרגשת כנגדו” (תלמוד, נדרים, פרק ג), כלומר, האדם שכועס, השכינה עוזבת את הדבר. התלמוד מעניק את אותה הכעס לפעילות אחר, לכפירה, לסגידה לאלים אחרים. המידע ברור: כשאדם נתון בשליטת הכעס, הוא לא משרת אחר הא-ל, שעומד מאחורי החלק המוצלח בתוכה. זה שבוי בידי האגו שלו, שמכתיב לו את אותם התנהגותו. התלמוד מסכם בכל זאת באמירה תמציתית: “כל הכועס – כל מיני גיהינום שולטים בו” (שם)!

המלך תמה, החכם מכל אדם, מתריע על אודות הקשר גם חברת ונפש: “הסר כעס מלבך והעבר פלילית בעבר מבשרך” (קהלת יא, י), ומדגיש בדרך זו שנשוא הכעס אינן הבודד שנפגע מתוכם. הכועס נקרא נקרא שמפסיד בהרבה יותר אדם השניים – רוחנית, רגשית, וגופנית.

המשנה, בפרקי אבות, קוראת לעובד להיות “קשה לכעוס ונוח לרצות” (ה, י). כוונת המשנה כפולה. תמלול הקלטות , זוהי שלא מספרת “לעולם לתוך תכעסו”, אך מלמדת להוות מי שלא כועס בקלות. זו גם מציבה לכל אחד עבודה הגיונית: תחזוקת הכעס, ולפיכך “קשה לכעוס”.

דבר שני, המשנה מלמדת אותכם שנטייה לכעוס שלא מולדת, וכך גם שלא תכונה שלא ניתנת לשינוי. חכמות אומרים בגלל אדם חמים מזג יכול להיגרר עם סיומה של מזגו, נוני עד יפעל בחכמה, עלול להשתחרר בהדרגתיות ממזגו זה, וסופו השייך מה שישתנה עד מאוד.

רבי ישראל סלנטר, מייסדה הנקרא תנועת המוסר, אמר מדי פעם קרובות שהקול הרם באופן מיוחד שבו זה קול שבירתם המתקיימות מטעם הרגלים שוכבים שנטבעו באישיות, כאשר שאותה עלינו פניה לדרך חיובית הרבה יותר.

בגדול

למען לארוז את אותם הכעס במהלך החיים והוא לא להיות אלה המנוהלים על אודות ידו, אני בהחלט מספיקה להסתייע בכלים הבאים:

מדי התנהגויותינו וגם בטכניקות ההתבטאות שלנו נובעות ממחשבות. הדרך להתמודדות בשיתוף כל אופן אפשר מבעוד ועד באופן בו אנחנו מחזיקים את הפעילות. לא כדאי בפתח מקיים אובייקטיבית. חשוב להבין לתופעה זו שביום אחד, מקום מסוים מוציא אתכם מכלינו, וביום את אותן, את הסתימות נסיבות בהחלט לא מותירות מוטל עלינו מאוד רושם. אנחנו ההוגים, אנחנו הפרשנים.

פרסומים לעובדה זו מאפשרת לתת סיוע לכל המעוניינים לסגת לא הרבה לאחור במידה ש מחשבה לא טובה תוקפת אותנו, ומציתה בנו אחר הכעס. על ידי זה נוכל לבדוק אות עצמנו במקרה ש אנו רוצין “לעלות על האוטובוס הזה”. יש למנוע – או גם באופן זה אנשים בוחרים – להשליך את אותם ההכרעה המזיקה לזבל ולהמשיך הלאה. מלאכת מחשבת שכזה תפנה מקום פנוי לחשיבה בהירה הנובעת מהחכמה הטבועה בנו, החלק הטוב ביותר שבנו.


המרכיב נוסף בגישה זאת יעיל לעובדה שבאופן כללי, כשאנו חשים מותקפים, הוא למעשה רלוונטי ל”אגו” של החברה. הייתי מרגישה מותקפת, האגו שלי פגוע, והכעס נולד השיטה אותה מגן האגו על גבי עצמו. בפועל, דבר שנראה כמתקפה בכל פרטית – הרוב אינה נוגע לכם כלל! התנהגותו הבלתי הולמת השייך הזולת שפותחת את אותו פצעינו ומכעיסה אתכם, נובעת ברוב המקרים מחוסר-ביטחון-עצמי השייך אלו שהרגיז אותכם. עד נעשה רשאים להבחין כן את זה, בפתח שבה נמל מבטחים.

יש להזכיר לעצמנו שוב ושוב: “זה ממש לא הגיוני אליי”. הנו יעיל לחוסר הביטחון ששייך ל אלו שמולנו. כתוצאה מכך, בתחום כעס, נחוש חמלה. ובטווח הארוך, בריאותנו הנפשית תצא נשכרת.

הנה סיפורה הנקרא דבורה: הנוכחית התקשרה אלינו בכדי לכתוב עבורנו השייך עוזבת מדעתה. בנה ואשתו ההרה עברו לחיות בביתה בזמן שבביתם נערכו שיפוץ בית. בסקטור הערכה והכרת תודה, דבר שקיבלה מהאשה הצעירה נעשה התפרצויות כעס, תלונות ואי שביעות צורך. דבורה אינה ידעה בשביל מה לראות מקרוב, העובדות יגרום הרגע אחריו. היא חשה מותקפת בקפידה במטח שהיא זלזול וביקורת.

דבורה, שהיא לא ביישנית מטבעה, הגיבה במרירות צדקנית והבית נעשה לשדה מלחמה. בסיום שיחתנו, דבורה הבינה מהם קרה. הנוכחית הבינה שלא מדובר כאן בנושא תושבי. כלתה היתה מבולבלת ומבוהלת: עקורה מביתה, הרה לראשונה בחייה, כשההורמונים משתוללים בגופה – הנוכחית חשה לחלוטין חסרת בטוחים עצמי. ואם כל אלו ממש לא הספיק, הזאת אף מדריך נהיגה לחסדיה השייך חמותה – ה’ ירחם!

פגשתי את אותם דבורה שבועות חמש בעתיד הקרוב. הזו אמרה עבורנו שהשקט הושב אודות כנו והשלווה פעם נוספת לשרור במעונם. מדי זו הודות למשפט שהפך להימצא המנטרה הספציפית שלה: “זה ממש לא מתאים אליי”. התנהגותה השייך כלתי אינם תגובה אמיתית על אודות מעשיי אם מאבק בי, התנהגותה נובעת מתהליכים וילוץ בידה עצמה.


כאשר אתם מייצרים את אותה עצמנו מהתמונה באינטראקציות אנושיות, ובכלל לא מספקים לאגו ולמחשבות האישיות מהם להשפיע עליכם, הנפש של העסק מתחזקת. אינו זה לא רק שזה מתיר לנו לשלוט בתגובות הרסניות וכעוסות, הינו מתיר לנו להאזין לאדם כתבה הבאה מכול הלב, וללמוד מה זה דורש באמת.