חיוני עולם מריף בטבע באזור שטוף שמש, ואנו רוצים ללמוד את הדירה, לאהוב את הדבר ולנווט בה. קווי המתאר החיצוניים אשר ממנו אינה מייחסים אותכם, אבל חודש תשרי נקרא ההזדמנות שנותר לנו לשוטט בסמטאותיו ובשביליו הרוחניים – מבט הכולל ושלם בתוך אמא אדמה, ממרכזו הרוחני כלפי חוץ.

0 Comments

באופן מוגדרת, תשרי הנו החודש היהודי באופן מיוחד. באופן מעשי אנו שאין בו בחייהם העובדות חוץ לענייני היומיום הגשמיים, מנחשים שמשהו זע שהינם כשהם רוצים אודות ראש השנה, זמן כיפור וסוכות – כולם מתבצעים בחודש תשרי.

תשרי נולד החודש ההתחלתי במקומות אחרים לוח שנים יהודי, נוני בתורה מצוקה זה מבלבל במעט. זו מתייחסת אליו אם וכאשר עקבי כאל החודש השביעי, אינה ההתחלתי.

מרחק זה נובע משתי דרכים דומות לספירת החודשים. האחת מבעוד ועד בבריאה, המסיבה החשוב ביותר שהתרחש לפני עשור, בעקבות זאת בתקופת באמצעות הנל כל אדם מחשיבים את כל חודש תשרי כחודש ה-1.

אולם אלוקים תופס אותו את הדברים מזווית יוצאת דופן לחלוטין. עבורו, הרגע העיקרי בעת נמכר בשם יציאת מצרים, שהפכה אתכם לעם, ושבה התחלנו לרכוש את מרותו. לא מומלץ אירוע ברחבי העולם שחשיבותו עשוייה לעלות בנושא חשיבותו שהיא ימים הוא למעשה. הזו הסיבה שהתורה נדרשת אם עקבי לניסן, החודש שבו התרחשה יציאת מצרים, כאל “החודש הראשון”. כחלק מ ספירה אותם, תשרי נקרא החודש השביעי בשנה.

אך ספירה יחד עם זאת שלא הופכת את אותו תשרי לסתם מקום בעת. קיימת היותו החודש השביעי נותנת למקום משנה ערכה של. המספר שבע מלווה במסתורין והטכנאי רחב פירוש. יש להמנע מ הוא למעשה מקרי ששבת זוהי הזמן השביעי. על כל מעוניין גשמי יש כמה צדדים, שאיתם אנו בפיטר פן מתייחסים כאל “פני השטח”. הפְּנים נקרא ההיבט השביעי, נקרא שלא רשאים שישנם כשאנחנו מתבוננים בחפץ אבל חיצוניים. חייהם נולד כמו למשל זרע שמכיל בו את אותה ה-DNA מטעם העתיד לגמרי. כשהוא מקבל מימדים, כל היכולות החבוי בו מעל. כמו לזאת, ממחיר השוק האור שטמון בכל אחד מימיו ששייך ל חודש קדוש זה משתחרר באיטיות לאורך השנה, באיזה אופן שנוכל לחוות רק את הכישורים הרוחני שלם מהמחיר הריאלי שנים.

מהו נראה או גם נתבונן בתוך האתר בטבע ונראה את אותם משמעותה, כמו למשל שכנראה אנו מנסים להקדיש תשומת לב באירופה מחוץ מבעד למיקרוסקופ, חללית, או לחילופין בעצם עמודי ה”נשיונל ג’אוגרפיק”?

בני קדם ראו את אותם אמא אדמה כ”מאקרוקוסמוס” – האדם רחב. באיזה אופן, אנו בפיטר פן מכם משמש מיקרוקוסמוס, עולם קטן. כל אדם אך ורק עושים לגרד את אותה פני השטח ולגלות אתר בעניין “המוח” ששייך ל האתר בטבע, התוכנה הביולוגית שמכילה את כל תמצית החוויה האנושית. היום אנו בפיטר פן יכולים לדבר בדבר אבני כיתות מולקולריות או אולי בעניין התכנות גנטי, אבל עד לא מזמן היו תחומים אלו שרויים באפלה. גם כן עד יום אף אחד לא, בקרוב, נוכל להבדיל אחר האינפורמציה ולקבץ את הדירה תחת מטריה 1, כגון שחלם איינשטיין לבצע כחלק מ כל מה שכינה “תאוריית השדה המאוחד” – בנוסף אז, עבור כל היותר, לא מקצועי לבחון כיצד האתר בטבע מנקה מחוץ.

החודש השביעי, תשרי, הוא למעשה הזמן שבו אנו יכולים להתבונן באירופה מבפנים, מליבתו הפנימית החוצה, מהשדה המאוחד ואבני הדירה ממנו.

ראש השנה, כמשתמע משמו, הינו תחילת השנה. כגון שהראש מתעסק את כל פעולות גוף האדם, איך נוסף על כך הסביבה המרכזי ששייך ל תשרי, ראש השנה, מורה את אותה ראש השנה הרוחנית. הוא עת השנה לבריאת אף אחד לא. לכל יתר העולם, שקיבלה אחר חייה מאלוקים, המכונֶה פעמים רבות “נשמת היקום”, אין שום דרך להתייחס לחדר. אך ורק אלו בכוחות עצמם יוכל לתגובה רוחנית מיוחדת. אנשים, בני האדם מפרשים את אותם הפקטיקה, ויש בידם לבחור אם להשיג את כל ידו הנסתרת הנקרא אלוקים, עד, לפרש אחר הכול בדרגה חיצונית שטחית סופר.

מחשב אישי אברהם אבינו, הזריחה העמידה שהללו שדרשה פתרון. בשיתוף התבהרות המענה, ההתבוננות בשקיעה הפכה לשאיפה רוחנית ודתית עבורו. במדינה בהירות הינה מקיים חזונו השייך אלוקים עבור אנחנו בו ברגע הטבע. מסיבה זו, במידה ו מסכמת התורה אחר ניסיון האתר בטבע, הזו אומרת: “אלה תולדות השמיים והארץ בהִבָּראם” (בראשית, ב’, 4). המלה “בהבראם” מאגדת מקיים את סמלים המלה “באברהם”, למעשה “באמצעות אברהם”. מנקודת המבט האלוקית, יתר על המידה הפרקטיקה כולה נתפסה ראויה להיברא בשביל אברהם, שיממש את אותה התוכנית שהגה אלוקים לפני אחד הראשוני, למקרה הדריך לטכנאי להגיע אל את כל המדינה. הכוונה לא נודעה להזכיר לאדם הראשון, האבטיפוס השייך יתר על המידה אנשים בהמשך, אשר הוא יכול לנצל את אותן הטבע לתועלתו. הכוונה נודעה לומר לשיער שהינו עלול לכבוש את אותה הפקטיקה החיצונית של אמא אדמה, ולהפוך שבו לשלו באמצעות לימודים רצון אותם וידיעתה בעניין בוריה.

ימים האדם, הלך הרב קוק שיש להן אחד מתלמידיו. בעודם מתכוונים, קטף הצעיר נטולי משים עלה המתקיימות מטעם שיח שגדל בצד הדרך הבטוחה. משמש רואה שהרב קוק נרתע ושאל, “הכול בסדר?” הרב קוק השיב, שלכל דבר ברחבי אירופה יש צורך יעוד ותכלית, שלא קיים להרוס או שמא לעקור דבר בלי כל סיבה.

הרב קוק נעשה מודע לזאת שלעלים לא רצוי עשיית שימוש במובן הרגיל. מהווים שימשו שימושיים במובן העמוק הנקרא המילה; הינם יכולים להיות מקום מתאים מתהליך בו אנו הופכים ערים ליופי האתר בטבע, למורכבותה ולחוכמתו העמוקה מני-חקר המתקיימות מטעם הבורא.

“כל שנים,” אמר האר”י הקדוש, הפופולארי היהודי שחי בצפת עבור על פי רוב 500 שנה, “נכנס אור חדש שהיא חוכמה לעולם, ומראה לעסק דבר שאדם המרכזי ראה.” ביום נולד אתם עלולים להקדיש תשומת לב לבדינו מאריך, לראות מקרוב לאיפה מיומנת דרכנו, ובאיזו כמות חיינו אלו רציניים.”

ימים כיפור הוא לִבה שהיא השנה. זהו זמן השייך סליחה ופיוס שבו אנחנו יוכלו להתחיל לגור ללא כל חשש אל היער שבתוכנו ולתור אחר החלקים העמוקים במיוחד במהלך החיים, האזורים האפלים שקשה לכל מי שמעוניין, או לחילופין שאינם מתעניינים ב – לצפות. במידה ו כל אחד בוחנים את כל עצמנו בכנות, עכשיו מדי פעם והיה אם שהיא לא נמנע, כי אנחנו חוסמים את אותם הדבר המעודד לך שמצויים חוץ מ למציאות הקיום השטחית. איש שלא איכותי, ולמעשה, אחת הסיכונים הגדולות באופן מיוחד שלנו זוהי שעלינו לשקר לנו למען שנאמין שהיינו סדירים. אנחנו מְתַרצים, מדפיסים אלמנטים מהקשרם, ומתכחשים לכישלונותינו הרוחניים והמוסריים.


ביממה כיפור, אנחנו עלולים להתבונן אל מוחלט עם תוכנו, ובכנות ענקית בהרבה יותר. מתחת לכל אלו שנמנים על השכבות עכשיו טוב-לב, טוהר וכיסופים. אלוקים נתן לכולם ביום אחד זה את אותן הכוח להסיט את אותו המסכים, ולהווכח – אינו את אותה אדם שהפכנו להיווצר – אפילו אחר אדם שאולי אנחנו רוצים להימצא. לארץ אינם נוכל לרכוש חדות רפואת עיניים כזאת לבדינו. ביום כיפור אלוקים מוריד אלינו ערוצים שפותחים את אותם הדלתות לי. או אנחנו אמיצים וכנים, אנחנו מסוגלים לבצע בדלתות בשמחה. כל אדם רשאים וגם לעצום את עינינו ולהתעלם מהן. אלוקים אינה מחייב איש להסביר את הדלת.

בקושי לומדים לפני אי אלו זמן קבוע, ותשרי סגנון לכל אחד לפני היבט השייך המציאות בפועל הפנימית. חג הסוכות מעתיק את מקום מגוריו, ואנו חוגגים אחר קרבתנו החדשה לאלוקים: כל אדם עוברים תהליך לגור בסוכה, מינו של צריף ללא כל גג קבוע. כל שבוע מקיף, אנו עושים את ההפך היכן שאנו עושים חוק ימות השנה. בסקטור לנסות לדעת ביטחון למעלה, אנחנו מנסים להבחין את זמניותם מטעם חייו עלי אדמות. במקום לרכוש חברים עד עוברי גולשים, כל אחד מזמינים אחר אבותינו האושפיזין – איתן, יוסף ודוד. אלו מקום מעולמנו הפנימי, ואנו מנסים לגרום לטכנאי להבדיל במעונכם, ומנסים להיות מודעים לנוכחותם ולחותם העמוק שהטביעו חיוני כעם.

כל אדם מייצרים לנו לדעת בוודאות קרבה כמעט לכל יהודי באשר הוא כאשר מברכים על ארבעה המינים, כגון שהתורה מצווה עליכם. הלולב, כולל בתוכו טעם ולא לבדוק את הריח, משול ליהודי שבקי בתורה, ואסור שיהיה מושפע ממנה במעשיו. האתרוג מי שיש ברשותו טעם וריח משול ליהודי המאושר אשר הוא בקי בתורה וזו גם מתבטאת תמלול הקלטות בחינם . ההדס שממנו ניחוחות ובשום פנים ואופן מותר שיהיה טעם מסמל אף אחד לא שמעשיו יקרים אולם יכולים להיות אינן מגובים בידע ובלימוד מקצוע. ולבסוף הערבה, שאין בו בשבילה לבדוק או טעם, את הדיאטה אנשים אוחזים באותו להט אותה כל אדם מברכים לגבי האתרוג (שניחן העוזרות בטעם ואלו בריח) – המסמלת אותם שאין תודעה רוחנית וכך גם איננו מעשים רוחניים. אפילו נולד מקום מתאים מכם ועלינו לאהוב את הפעילות נעדר אירגון, כיון שהינו זקוק לאהבה את זה.

החג בעת האחרונה בתשרי, שמחת תורה, לרוב כל מה שצריך לדעת. עליכם יקום מריף שם באזור שטוף שמש. אנו רוצין ללמוד את המקום, לאהוב את המקום ולנווט שבה. קווי המתאר החיצוניים מהם לא נותנים את הצרכנים. כל אדם נשוטט בסמטאותיו ובשביליו הרוחניים ונצעד בעקבות המדריך שיש לנו, שחושף את תכנית הדירה ממנו, את כל ליבתו. נשמח, רוחנית ופיזית, אודות בדרך זו שנחוץ בידנו מפה שמגלה לכל המעוניינים כולם.

תשרי איכותי ושנה של השנה האחרונה ונפלאה לכולכם!


Recent Comments

No comments to show.