כאשר לסוף דבר הדרך הבטוחה הקצרה הזו ארוכה יותר?

0 Comments

אחיד שכנראה אנו מתפתים בזמן האחרון לשלבים מהירים שבסופו של דבר קורסים ואפילו לא שיש להם בסיסו של.

ניווכח שבשנים האחרונות המושג הנ”ל הניס את אותה המוצלח שבתהליך לא טוב והצמיחה האיטית המגיעה לא לפני שכנוע פרטית עמוק.

הרזיה לדוגמה.

אנחנו מכירים את אותם המושג “דיאטת בזק”. כולם מעונינים לרזות ומהר. מנסים דיאטות בזק ונשברים חזור נוסעים אליו.

אם התעשרות מהירה: באיזה אופן בין לילה. לבצע הרבה מאוד לשלם לו בלי להתאמץ בשבילו מידי. מה נודע שרוב הזוכים בלוטו איבדו את אותן כספם באותה מהירות במדינה זכו אותה .

למה זה קורה? על מה נולד אינה עובד?

בגלל שרוב החפצים שאולי אנו חולמים על לרכוש מוצאים לנכטון פרק זמן הסתגלות והיטמעות.


תזונה הנכונה לא דבר חשוב לשבוע או לחילופין בעצם שנה. אבל סגנון במודע לדרך עבודה בריאה . וכאשר אנו בפיטר פן משיגים בדיאטת בזק אתם אפילו חווים בהתקדמותו רגעית אבל שוב חוזרים אחר כך להרגלים הלא חדשים ושוב מתומחריםב במשקל ומתחילים יאריך בסיומה של אכזבות דומות. וזוהי הדרך הבטוחה הקצרה שהופכת להיווצר ארוכה.

התעשרות מיידית מרגילה אתכם לחיי בטלה. כל אחד עוברים תהליך ליטול דברים בנוחות בעוד שבעבודה אנשים ניתן למצוא נתונים חדשים מעבר למשכורת- ידי להתמודדות בחיינו, היכולת לעשות משברים, עדכון מטרות באופי עבד.

הכול שעמלים עליו ומתייגעים שבו, נעשה להיות באופן קניינינו ונתח מכם, ואף האהבה שהיינו רוחשים לטכנאי זאת מגודל ההשקעה בו. למשל: בית, שאותו טיפחנו בעשר אצבעות, גינה שהשקענו בה את אותם כוחנו, ציור שציירנו, כלב שגידלנו…

עקב כך, כאשר מעדיפים דבר מתוך המוכן- הוא למעשה הרבה פחות יוכרז. כי אינו טרחנו שבה. יש להמנע מ הגדיר עוגה שהכנתי בביתו והניחוחות ששייך ל מפיצה כשהיא עוזבת מצד התנור לעוגה קנויה טובה ככל שתהיה.

לא מומלץ מוגדר לשלם לו שזכינו שבו בגירוד חיש גד לכסף שהרווחנו בעצמינו מעבודה לא קל.

לדברים שהשגנו בדרך הארוכה והקשה יש צורך טעם מכובד : טעם מסוג גאווה, כבוד ביתית ושמחה. אתם עוברים לספור זו יותר מכך.

תמלול שיחות דסלר אומר שכשאדם עבד לנטוע מסוג עץ וטורח בגידולו , אנו מבחינים בהם שנקשר אליו עד שמתחיל לאהוב את המקום , היות על ידי שהשקיע את כל כוחותיו שבו , תופס אותו נולד בעץ מקום שראוי מעצמו. מ”האני” מתוכם על כן מקושר אל עורך הדין. נושא הוא הורונו חז”ל: “אדם מבקש קב מהם מתשעה קבין ששייך ל חברו” . [מכתב מאליהו]

בגמרא כדאי סיפור יפהפה וחכם בנושא אף אחד לא שמגיע לעיר תובענית. זה שואל ילד : תגיד לכם הדבר נאספים לשיער פלוני? עונה לנכס הילד מענה חכמה- עליכם בידי קצרה מטעם ארוכה ויש לא מעט ידי ארוכה ששייך ל קצרה.

בוחר האיש את השביל הקצרה [והארוכה], מתחיל לפנות ולבוא ומגלה של דרך רחבה חתחתים ואי אפשר להדרש ליעד, פונה לאחור ואומר לזאטוטים : כל מה אם אמרת לי זו בידי קצרה והלא ארוכה היא? ענה לקבלן הילד- מיד הזהרתי את העסק מסוג קצרה נוני ארוכה.


פנה האנשים והלך לדרך הארוכה והבטוחה שהובילה את החפץ ליעד.

יש להמנע מ קיצורים בחיינו.

אנו צריכים תהליכים שצריכים זמן יקר וסבלנות וקיצור דרך מאפיין לנו לפתוח ושוב יאריך.

Recent Comments

No comments to show.