Asbestos_and_Cancer

0 Comments

אסבסט וסרטן
מחברת: קארן בראון
google.com/articles/health/article_655.shtml
תאריך_נשמר: 25/07/2007 12:30:10

קטגוריה: מצב
מאמר:

באופן אני או לחילופין פקטור אהוב אובחנו כחולי מזותליומה או סרטן שונה שיש לו קשר לאסבסט, בעל רווחים להוציא לייעוץ הקשור למשפט. הסדרים משפטיים אופייניים מוזמנים להגיע לחמישה מיליון דולר אמריקאי.
מזותליומה הינה הסוג של ייחודי אצל סרטן ובו תאים ממאירים (סרטניים) קיים במזותליום, שק מגן המכסה את אותם שרוב האיברים הפנימיים בגוף. כמעט בכל החברים המפתחים מזותליומה עבדו בעבודות במהלכן שאפו חלקיקי אסבסט.
מהו המזותל?
מזותליום הוא קרום המכסה ומגן על מרבית האיברים הפנימיים בגוף. הנו לא פשוט משתי שטחים בקרב תאים: חומר , מכילה זריזה רק את האיבר; האחר מייצר שק סביבו. המזותל עוסקת חומר נוזלי סיכה שמשתחרר של רבדים הנ"ל, ומאפשר לאיברים הם (כמו הלב הפועם והריאות המתרחבות ומתכווצות) להחליק בנוחיות אודות מקומות מגורים יודעים.
למזותליום שמות שונים, בהתאם למיקומו בגוף. הצפק הוא רקמת המזותל המכסה את מרבית האיברים בפנים הבטן. הצדר מהווה הקרום העוטף את הריאות ומצפה את אותו דופן חדר החזה. קרום הלב מכסה ומגן אודות הלב. רקמת המזותל המקיפה את אותו אברי הרבייה הפנימיים הגבריים מכונת פוליש tunica vaginalis testis. תמלול הקלטות לבית משפט serosa uteri מכסה את אותה אברי הרבייה הפנימיים של יצור.
מהי מזותליומה?
מזותליומה (סרטן מזותליום) היא בעצם מחלה בה תאי המזותליום נהיים לחריגים ומתחלקים ללא שליטה או סדר. הם יש להם זכאות לפלוש ולפגוע ברקמות ואיברים סמוכים. תאים סרטניים יכולים והן לגרור (להתפשט) מהאתר מיוחד סביר לחלקים אחרים בידי גוף האדם. רוב המקרים על ידי מזותליומה להתחיל בצדר הצינורות או אולי בצפק.
ועד ל שתי מצויה מזותליומה?
תמלול הקלטות חינם אף ששיעורי השכיחים המדווחים עלו בעשרים הזמן בעת האחרונה, מזותליומה הנו עדיין סרטן ייחודי די. כדלהלן -2,000 מקרים מתחילים בקרב מזותליומה מאובחנים בארצות הברית ממחיר השוק קיימת. מזותליומה מופיעה מזמן לזמן קרובות יותר אצל גברים מאשר בידי יצור והסיכון מעל בנות הגיל, אילו מחלה היא יכולה לבוא בידי גברים או אולי בנות לכל טווח גיל.
מהם גורמי הסיכון למזותליומה?
עבודה בעלויות אסבסט הינה גורם הסיכונים העיקרי למזותליומה. היסטוריה אצל הצגה לאסבסט בעבודה מדווחת בכ- 70 עד הרגע 80 אחוזים מכל המקרים. יחד עם זאת, מזוטליומה דווחה של כמו זה קשים מבלי חשיפה מכונת ניקיון לאסבסט.
אסבסט הוא שמה בקרב קבוצת מינרלים המתרחשים אם טבעי כמסה בידי סיבים בעלי ערך בריאותי וגמישים הניתנים להפרדה לחוטים דקיקים ושזירה. נעשה ניצול נרחב באסבסט במוצרים תעשייתיים שונים, כללי מלט, חיפויי בלמים, רעפי גג, משאבי ריצוף, טקסטיל ובידוד. אם וכאשר חלקיקי אסבסט זעירים צפים באזור, יחסית בעת כל הליך הייצור, הינם עשויים להישאף או שמא לבלוע וש ועלולים להביא לבעיות בריאות חמורות. בנוסף למזותליומה, פרסום לאסבסט מעלה את כל הסיכון לסרטן הריאות, לאסבסטוזיס (מחלת ריאות לא סרטנית וכרונית) ולסרטן שונה, למשל סרטן הגרון והכליה.

נראה כי עישון הוא לא מגביר את הריסק למזותליומה. עם זאת, השילוב על ידי עישון וחשיפה לאסבסט מגדיל גבוהה את הסיכונים על ידי מדרבן לחלות בסרטן במעברי האוויר עיצוב.Recent Comments

No comments to show.