Autism_Spectrum_Disorder___The_Role_Of_The_Individualized_Education_Program_Team

0 Comments

הפרעת ספקטרום האוטיזם: תפקיד צוות תכנית החינוך המותאם אישית
616

סיכום:


האבחנה הצומחת בפרק זמן קצר ביותר במוגבלות אצל פרובלמות התפתחותיות נוקבות הנו הפרעת הספקטרום האוטיסטי.

צאצאיהם המאובחנים עם הפרעת ספקטרום האוטיזם הינם כמעט מכל הקבוצות החברתיות-כלכליות, למשל ואלה אוכלוסיות תרבותיות, גזעיות ואתניות. מסיימי הקורס חדשים הסובלים מהפרעת ספקטרום האוטיזם יתגלו בכל חברה ושכונה בגלל זיהוי מוגבר של ההפרעה. ומחירה של שנתית משוערת אצל חינוך וטיפול באנשים הסובלים מאוטיזם …
מילות מפתח:


הפרעת הספקטרום האוטיסטי
חברת המאמר:


האבחנה הצומחת בפרק זמן מהיר עד מאוד במוגבלות בידי בעיות רבות של התפתחותיות נוקבות הוא הפרעת הספקטרום האוטיסטי.

צאצאיהם המאובחנים בנות הפרעת ספקטרום האוטיזם הינם מכל הקבוצות החברתיות-כלכליות, דוגמת וגם אוכלוסיות תרבותיות, גזעיות ואתניות. מסיימי הקורס נוספים הסובלים מהפרעת ספקטרום האוטיזם יימצאו שלכל קהילה ושכונה בשל זיהוי מוגבר בקרב ההפרעה. העלות השנתית המשוערת של חינוך וטיפול באנשים הסובלים מהפרעת ספקטרום האוטיזם היא בעצם כ- 90 מיליארד דולרים בהתאם אגודת האוטיזם באמריקה. אבחון והתערבות מוקדמים הנם גורם עצמאית בהפחתת שווי המלאכה בשני שלישים.

קיימות חמש פרובלמות התפתחותיות הקשורות בקטגוריית הגג של הבית על ידי שיבושי התפתחותיות נבלות. הם כוללים:

1. הפרעת ספקטרום אוטיזם


2. תסמונת תמלול הקלטות לבית משפט . הפרעה מתפרקת בילדות


4. חוזר5. הפרעה התפתחותית מונעת שלא צוינה נוספת

היבטים מורכבים על ידי הפרעת ספקטרום האוטיזם

הפרעת ספקטרום האוטיזם משפיעה אודות מערכת ההתפתחות העצבית. התוצאות הנישות מאפייני לימודים והתנהגות מובהקים


להפרעת הספקטרום האוטיסטי קיים מאפיין ביולוגי / גנטי הכללים של המייצר עדכונים אורגניים ו / או אולי גופניים תוך כדי הזמן התפתחות המוח. התוצאה הוא האמרה והתנהגויות קוגניטיביות וחברתיות אינן טיפוסיות


הפרעת הספקטרום האוטיסטי משפיעה על אודות עוזרות באופן ייחודי


הפרעת הספקטרום האוטיסטי אינה נובעת מהורות לקויה


הפרעת הספקטרום האוטיסטי משפיעה המתארת את יכולתם בידי המתאימים לשלב ארגון חושי ולווסת את אותה רגשותיהם

יש את שישה נושאי גירעון שיש להפנות תשומת לב אליהם כקריטריונים אבחוניים לזיהוי אנשים בנות הפרעת ספקטרום האוטיזם, והם:

1. תקשורת


2. סוציאליזציה / כישורים ומיומנויות משפחתיות


3. אינטרסים מוגבלים


4. שילוב חושי


5. משחק רשת

כאלו המאובחנים כסובלים מהפרעת ספקטרום האוטיזם מגלים דרגות קשיים משתנות בחמשת התחומים הנוספים.

בדיקות אחרונים מלמדים שתלמידים בעלויות הפרעת ספקטרום האוטיזם מציגים את כל סימפטומים מוקדמים הכוללים:


אי קישור עין


חוסר ערך משותפת (תשומת לב לאותו חלק או שמא יסוד כמו מביא אחר)


עיבוד חושי / מוטורי הן לא טיפוסי

יעדים ויעדים לתלמידי האוניברסיטאות בעלות הפרעת ספקטרום האוטיזם

בדבר המורה לחינוך הכללים של לאשר שלתלמידים הסובלים מהפרעת ספקטרום האוטיזם יש מטרות ויעדים שנועדו לבנות פיתוח מצויים וילוץ, יכולות אקדמיים והתנהגויות ומיומנויות משפחתיות טובות.

תמלול הקלטות לבית משפט שמטרות אלו יוכנסו צעיר ויינתנו תשובה מהמחיר הריאלי שנה בתכנית החינוך המותאמת מיוחדת. זרה מטפלים ביעדים מסוג זה עד ל שהילד מגיע לבית הצבע התיכון, מתופעל פוטנציאל מצויין בשביל מסיימי הקורס שונים הסובלים מהפרעת ספקטרום האוטיזם, שעוזבים רק את בתים הספר, הן לא מסוגלים לחיות עצמי, להצליח בגדול בלימודים אם לתכנן עובדים.

במטרה לתת סיוע במתן מלבד מקובל למסגרת העל-תיכונית, אסמכתת מנהל צוות ה- IEP (תוכנית חינוך פרטנית) יתכן ותהיה לכלול:

טכנולוגיה יעדים ויעדים קצרי טווח המקדמים פיקוח ביתית וכישורי יש אישיים

הכול על צוותי תכנית חינוך יחידנית משנית מוטלת האחריות לראות את אותה התמיכה ארוכת המרחק שתלמידים כדוגמת אלו ידרשו לעצמאות אקדמית, כלכלית וחברתית. אודותיהם לבדוק שלסטודנטים הסובלים מהפרעת ספקטרום האוטיזם מותקן מטרות ארוכות במיוחד טווח המפרטות את אותם המשתמש בהוראה מפורשת במיומנויות החברתיות החיוניות הנחוצות בכול המסגרות הלימודיות, החברתיות ו / או המומחיות העל-תיכוניות. מסיימי הקורס עם הפרעת ספקטרום האוטיזם מניב לקבל חזרה הזדמנויות לא מעטות במגוון גדול של הקשרים חברתיים, אקדמיים ומקצועיים לתרגל הכישורים אלו.

בראשם מבנה העדיפות הגבוה ביותר יש להעניק כי מסיימי הקורס הסובלים מהפרעת ספקטרום האוטיזם יזכו את אותן כישורי חייכם החברתיים והיומיומיים הנחוצים לחומרי הדברה אלו בשביל תמהיל ממונה בקהילה.

יעדי הדירה למכירה ויעדי צוות אנשי ניקיון תוכנית החינוך המותאם אישית עלולים לכלול:

עשיית סטודנטים בעלויות שיבושים ספקטרום אוטיזם בחקר והראוי ובקריירה


חוויות שימליצו לחומרי ריסוס אלו להמשיך איזה קריירות או גם מגמות קולג ‘יכולות למקם להתפתחותם הלימודית וה / או גם חברתית אינן אחידה ובו מזמן לנצל את אותם יכולותיהם ותחומי הרעיון המגוונים לחומרי הדברה אלו.


הזדמנויות לייצר התנהגויות ומיומנויות מקצועיות ו / או גם תעסוקה הנדרשות למסגרות תעסוקתיות ו / או חינוכיות מעולות

מקור: אגודת האוטיזם בידי אמריקה

עמוד הגיע אפשר להודיע בפרסום ללא תשלום בידי תיבת החומרים.Recent Comments

No comments to show.